Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Låt mig växa stilla

Musiklivet här hemma i Smyrna, Göteborg, har precis hunnit ladda om efter höstens stora Sång- och Musikkonferens och nu är siktet inställt på julkonserter i olika format och det pågår en febril aktivitet i församlingsmusikens korridorer. Kanske känns det igen även hos er? ”Musiken som dörröppnare” – blev rubriken på höstens storsamling – en välbesökt och viktig konferens som satte spår hos många.
I samklang med årets konferenstema fick vi också chans att säga välkommen till en nyckelperson – vår nya musikkonsulent i Pingst – Peter Stolpestad, från Karlskrona.
Peter är idag slagverkare vid Marinens Musikkår men efter årsskiftet får vi höra honom slå på stora trumman för viktiga centrala musikfrågor i Pingst.
– Allt gott önskar vi Dig i Din nya uppgift Peter!

I Filadelfiakyrkan i Stockholm gjorde man på Alla Helgons dag en högtidlig markering till minnet av en av dessa arbetare – Karl-Erik Svedlund 100 år – en församlingsmusiker, tonsättare och förlagsredaktör. I mötet med en bit av vår historia vände församlingens nyinstallerade föreståndare, Niklas Piensoho, våra blickar mot framtiden genom en högst avgörande fråga:
– Vem blir den personen i nästa generation?
En fråga naturlig att skicka vidare till hela vårt sång- och musikliv. Här ligger en kallelse och en utmaning till ALLA våra församlingar att på ett RÄTT sätt uppmuntra MÅNGFALDEN av de gåvor som växer upp i en ny generation. Karl-Erik Svedlunds exempel uppmuntrar oss och för oss som var med i gudstjänsten fick hans tonsättning av Anders Frostenssons text en ny och fördjupad betydelse – Låt mig växa stilla.