Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Låt Andens vind blåsa!

Uppmaning från 100-årskonferensen för den världsvida pingstväckelsens födelse

Ett enkelt bönemöte i Los Angeles för 100 år sedan blev startskottet för den moderna pingstväckelsen. En konferens i samma stad i slutet av april till minne av detta lockade mer än 30 000 deltagare, en brokig skara pingstvänner från 113 olika länder.

Azusa Street Centennial kallades konferensen, där 150 talare medverkade i 140 seminarier och möten under fem dagar.
Jubileumskonferensen hölls för en rörelse bestående av pingstvänner från både organiserade och fria pingströrelser, från karismatiska grupper i alla etablerade kyrkosammanhang och från en brokig skara av fria trosrörelseförsamlingar. De representerade tillsammans en rörelse som över världen vuxit till ofattbara över en halv miljard människor på 100 år.
Och alla har sina rötter i det som faktiskt hände för 100 år sedan – andedopet med tungomålstalande i ett enkelt bönemöte på Bonnie Brae Street i norra Los Angeles den 9 april 1906. Efter bara någon vecka flyttade verksamheten till Azusa Street.

Stark personlig upplevelse
Svenskamerikanen Andrew Ek fanns med bland bönegruppen som fick uppleva sitt andedop och redan hösten 1906 kom han till Sverige med färska vittnesbörd och en brinnande kallelse.
Församlingarna Pingst och Baptist i Skövde uppmärksammar detta i november. Av det skälet fanns Christer Thornberg, föreståndare i pingstförsamlingen i Skövde med i Los Angeles.
– Konferensen blev en stark personlig upplevelse och jag hoppas jag kan förmedla detta i upplevelser och undervisning. Denna gigantiska mötesplats med så många länder och talare hoppas jag skall göra mig mer generös i min inställning. Det händer faktiskt mer i världen än i mitt sammanhang, sammanfattar han.
Urban Ringbäck från Smyrnaförsamlingen i Göteborg menade att konferensen gav ett rikt tillfälle att lära känna sitt eget sammanhang och sin historia.
– Jag kommer att berätta om detta på olika sätt, eftersom jag är så starkt berörd. Jag tar med det till en generation som vet lite och skäms en aning för våra rötter, men vi kan vara stolta över en relevant väckelserörelse, säger han.
När Urban ska beskriva någon av höjdpunkterna nämner han tretimmarsgudstjänsten i West Angelus Cathedral på tisdagskvällen med T. D. Jakes som förkunnare.
– Det var det mest intensiva jag upplevt i mitt liv alla kategorier.
Pingstens under är inte begränsat till en pingstkyrka, inte ens begränsad till en pingströrelse, pingstens under måste bli tillgänglig för hela kristenheten, sa T. D Jakes bland annat. Hela predikan avslutades med den mäktiga utmaningen till hela pingstfamiljen: Låt vinden blåsa!
Redan första dagen blev 300 andedöpta i bönesalen på konferensområdet.

Relevant utmaning
Att beskriva avslutningsdagen på ett rättvist sätt är omöjligt. 20 predikanter deltog i ett fyratimmarsmöte med 19 000 mötesdeltagare. Bland talarna fanns K. C. Price, Charles Blake, Thomas Trask, David Yongi Cho, Kenneth Copeland och Reinhard Bonnke. På en videohälsning medverkade en åldrad men inspirerad Oral Roberts.
När Steve Hill inbjöd till frälsning var det många hundra som gav respons och Jackson Senyonga hjälpte många till en andedopsupplevelse.
Hela mötet avslutades med nattvardsfirande, ledd av Jack Hayford, en stark manifestation av konferensens gemenskap.
En timme senare fanns över 10 000 unga människor i mötespubliken. Fokus låg på att rötterna från Azusa Street är en relevant utmaning för den unga generationens pingstfolk att dra vidare i Andens uppenbarelse och kraft. Nästan hela ungdomsskaran banade väg fram till plattformen för att få förbön och välsignelse från de ”gamla” pingstledarna.

Fotnot: En längre utförligare reserapport från konferensen finns på www.pingst.nu