Lastbilschaffisen blev pionjärpastor

Förra sommaren började Simon Gindemo ifrågasätta om han skulle köra lastbil hela livet. – Jag tyckte inte det fanns någon framtid i det. Han började be till Gud om vad han skulle göra i stället. Det ledde till att han i dag jobbar som pionjärpastor i Sörmland.

Sedan tidigt i våras är han anställd av Ärla pingstförsamling på halvtid för att arbeta med församlingsplantering och second hand-verksamhet i närliggande Malmköping.
Tjänsten är på 50 procent så för att klara ekonomin för sig och familjen, som i dag består av honom, hustrun Åsa och pojkarna Hilding och Helmer, så fortsätter han också att jobba som chaufför. Men nu kör han brödbil runt om i Sörmland tidigt om morgnarna i sin pappas firma. Det funkar bra, för där finns förståelse för att han ibland behöver vara ledig. Som till exempel när vi träffas, då Simon just tillbringat några dagars kurs på Pingsthuset för nyanställda
inom Pingströrelsen.
Simon är inte mer än 27 år, men tillhör redan församlingsledningen i Pingstförsamlingen i Ärla, som är hans hemförsamling. Det var vid ett ledardygn men styrelsen och äldstekåren därifrån förra hösten som han på allvar började be om visshet och ledning om vad han skulle göra i stället för att köra lastbild.
Ung pionjärpastor
När han i oktober förra året deltog i en ledarkonferens i Pingstkyrkan i Västerås och lyssnade till Pelle Hörnmark klack det till i honom. Tänk om han skulle söka pionjärpastorstjänsten, som hans egen församling haft annons om.
Ä Jag hade inte haft något intresse för detta tidigare, berättar han utan omsvep. Och jag har ingen teologisk utbildning, inte ens bibelskola, känner mig inte bekväm i talarstolen men jag tog ändå ett samtal med min pastor Stefan Beimark om detta.
Och Simon fick tjänsten, som är på halvtid. Hälften av den tiden ska han lägga på second hand-verksamheten i Malmköping och hälften på församlingsplanteringsarbete. En kyrkolokal finns redan, eftersom det tidigare funnits en stor pingstförsamling i Malmköping. Sedan tio år är den utpost till Ärla.
Väl förspänt
Nu är det många som flyttat till Malmköping för att de känner för orten, så Simon känner att han har det förspänt i sin tjänst.
Ä Vi är ungefär 30Ä35 stycken som nu håller på och utformar våra visioner och värderingar, säger han, och tänker fritt om hur en ny kyrka kan vara. Vi tänker oss en Jesuscentrerad, öppen och inkluderande kyrka. Och vi har fått rådet att inte ha för bråttom, att börja med att bygga på den gemenskap vi har.
Därför vill han inte sätta ner foten och ge någon exakt tidsplan för när den nya församlingen kommer att proklameras.
Simon tycker att hans nya jobb är en jätterolig utmaning.
Ä Jag får läsa och lära mig nya saker hela tiden och i mindre skala träna mig på att undervisa och vittna.
Vill nå kyrkovana människor
Målet för den nya församlingsplanteringen är att nå kyrkovana människor i Malmköping. Det Simon känner är hans styrka är det sociala, att lära känna människor och det han vill lägga ner mest tid på.
I Malmköpings tätort bor omkring 4 000 personer och där finns en historia med en livaktig församling, som för tio år sedan blev utpost till Ärla. Men Pingstkyrkan finns kvar och Second hand-butiken väletablerad, så där finns en grund att utgå från.
Ä Det är både en möjlighet och ett ansvar när vi nu tänker nytt, konstaterar Simon Gindemo.