Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Läsartankar

I den trave böcker som jag tagit mig an den här gången finns det några med direkt anknytning till hur vi kan närma oss Bibeln. Det kan förstås vara en slump att flera dök upp just den här gången, men jag kan ändå inte bli kvitt tanken på att det kanske, helt enkelt, handlar om ett behov som uppstått bland oss barn och barnbarn till det väckelsefolk som en gång benämndes ”läsare”.
Många har också kunnat konstatera att både själva läsningen av Bibeln, och kunskapen om den, har minskat och på allt fler håll höjs röster för att uppvärdera bibelläsningen och –undervisningen i kristna gemenskaper och församlingar såväl som i det personliga andaktslivet.
Samtidigt hörs många suckar när ämnet kommer på tal: ”Så jobbig text, förstår den inte”, ”hinner inte”, ”orkar inte med krigen och våldet i Gamla testamentet” och så vidare. Kanske har det gått dithän, också bland bekännande kristna, att det inte räcker med att uppmuntra och inspirera till mer bibelläsning. Kanske behövs det också basal undervisning om varför och hur. Och om vad Bibeln faktiskt är, eller, som Mikael Tellbe formulerar det i titeln till sin bok i ämnet: ”Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord”.

MÅNGA BÖCKER STRÖMMAR UT – med skiftande kvalitet, ska sägas – från kristna bokförlag med undervisning, inspiration, uppmuntran och utmaningar där bibelord är utgångspunkt. Det ges ju också ut mer avancerad teologisk litteratur som borrar sig ner i Bibelns många lager av budskap och innebörd. Och det är bra. Men om vi tappat bort själva motiveringen för att läsa Bibeln och varför den är viktig att förstå, så landar ju allt detta skrivande i en torr öken. Först när vi omfamnar Bibelns egna existensanspråk blir den viktig på riktigt.
En del talar, med rätta, om Bibeln som ingång till vår tids kultur och litteratur. Men kanske behöver vi också påminna varandra om att Bibeln framför allt finns till för att ge oss kunskap om Gud och hans vilja för världen, för mig  personligen och för mitt ansvar som medspelare på den scen vi kallar samhället.
Vi lever i en tid och i ett land där vilsenheten om Gud och hans ord är både förödande och förvirrande. Så mycket viktigare blir det då att lära känna Bibeln och där finna skäl för den egna tron.
”Läseri” ska inte nedvärderas . Det ska uppvärderas.