Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Läsarnas frågor till Pelle Hörnmark

Pingströrelsen är ju ganska spretig. Hur vill du arbeta för att vi ska förstå rikedomen med mångfald och samtidigt hitta varandra?
Gunnel

– Med mer relationer och fokus på uppdraget. Jag tror att det som håller oss samman är att ”vi fått en och samma ande att dricka” (1 Kor 12). För mig betyder det att vi i högre grad måste odla andliga/personliga relationer som ledare, men också som församlingar. Medlemskap i samma organisation är inte tillräckligt.
– För det andra tror jag att fokus på uppdraget för oss samman. Om vi mer kompromisslöst ägnar oss åt uppdraget att vinna världen kommer olikheterna att få mindre betydelse.

Hur ser du på de många olika samarbetsförsamlingar som finns inom pingst? Hur mycket är vi beredda att ändra på i vår teologi för att nå samarbete?
Christina

– För mig är det upp till varje lokal församling att göra den bedömningen. Personligen tror jag dock att alltid hitta en ”minsta gemensamma nämnare” inte är en bra grund för samarbete. Jag tror det är övertygelse och tro som driver oss framåt. Om vi i stort suddar ut vår övertygelse och identitet tror jag vi förlorar kraften framåt.

Vad tycker du om ekumenik?
Lasse

– Bibeln ger oss ingen rätt att leva för oss själva. Ögat kan inte säga till handen ”jag behöver dig inte”. Vi behöver våra kristna bröder och systrar för att utvecklas och vinna världen för Jesus.

Ska du ha samma arbetsbeskrivning som Sten-Gunnar Hedin haft?
Gräsrot

– Vet ej. Jag hoppas att jag ska få tid med förnyelse arbete tillsammans med de lokala församlingarna och Pingsthuset. Hoppas också att jag får tid för kontakter med missionsarbetet.

Hur ser du på förhållandet mellan direktor och föreståndare?
Frågvis

– Jag tror på teamarbete. Man skall göra det man är bra på. Förhållandet bör främst grunda sig på vars och ens gåvor och förmåga. Pingst – fria församlingar i samverkans stadgar ger ganska stort utrymme för olika konstellationer. Vi har ett gemensamt ansvar att leda vårt gemensamma arbete. Det är den gemensamma insatsen som skapar goda förutsättningar.

Hur snabbt kan du börja om du blir vald?
Mikael

– Jag tror jag kan börja deltid ganska omgående, sedan beror det på hur man löser situationen i vår lokala församling.

Kan du tänka dig att flytta till Stockholm?
Rebecka

– Jag kommer att bo där det blir bäst för tjänsten, min fru och min yngsta grabb Alexander som är 14 år. Om det betyder Stockholm så är det ok.

Vad tycker du om krav på certifiering av pingstpastorer?
Ingegerd

– Jag tror vi måste göra något. Tveksam om ”krav på certifiering” är rätt väg. Men jag tror att man som pastor i pingströrelsen måste vara beredd på någon form av ansvarsställning inför övriga kollegor utöver den lokala församlingen. Jag träffar nästan aldrig ”olämpliga” pastorer, men tror att vi som pastorer måste ta mer ansvar för varandra. Både vad det gäller uppmuntran men också vägledning och tillrättavisning.