Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Lärobok för framtiden

Stanley Sjöberg har ofta beskrivits som pingströrelsens största ”kändis”. Och visst är han både omskriven och omtalad och har ju knappast själv varit särskilt återhållsam med besök i offentlighetens strålkastarljus.
Men den som tror sig redan veta allt om denne färgstarke och ofta frispråkige pastor har mycket mer att hämta i Birger Thuresons bok En bok om Stanley Sjöberg (Gospel Media), en skildring som framför allt lyfter fram personen Stanley Sjöberg Ä en människa som inte alltid har varit synlig bakom löpsedlar, rubriker, debatter och kontroversiella initiativ och utspel.

STANLEY SJÖBERG TYCKS ALLTID ha varit omgiven av två grupper Ä anhängare och motståndare, vilket inte är så ovanligt när det gäller offentliga aktörer och debattörer av hans kaliber. Det som kanske ändå är lite anmärkningsvärt är att folk tycks ha vandrat mellan de olika ståndpunkterna tämligen obehindrat. Kan möjligen till viss del förklaras med Stanleys egen ”rörlighet” i åsiktsdjungeln.
Det här framkommer tydligt i boken. Människor som i ena kapitlet gett sitt helhjärtade stöd till Sjöberg, blir i nästa kapitel lika hängivna motståndare. Och så tycks det bölja fram och tillbaka, inte minst när det kommer till kyrkopolitiska och teologiska frågor.
Men fram träder huvudpersonen själv som en människa med sällsynt patos och glöd, en som följer sitt hjärta och sin kallelse Ä ibland lite för snabbt och impulsivt, ibland i alldeles rätt tid och alltid för evangeliets skull, oavsett om det handlar om Jesusmanifestationer, barnslaveri eller jordbrukspolitik.

MEN DETTA ÄR SÅ MYCKET mer än en biografi. Det är en pingsthistoria som kanske inte är möjlig att dokumentera på något annat sätt än genom en person som Stanley Sjöberg Ä en som aldrig dragit sig för att gå och verka utanför givna ramar om det varit nödvändigt.
Här framgår bland annat tydligt hur ”pingstsanningar” som man trodde var huggna i sten för all framtid och som övertygade ledare tagit strid för, snabbt kan utplånas i ett tidens vinddrag Ä ibland på gott, ibland på ont. Och lika trist som det är att läsa hur maktambitioner söndrat vänskapsband och relationer och protektionism hindrat gemenskap, lika upplyftande är det att få exempel på att försoning är möjlig.
Så kan boken om Stanley Sjöberg, om vi vill, bli en lärobok för framtiden.