Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Lära för livet

Rummet där vi satt var tapetserat med beskrivningar av alla de olika kurser som pingströrelsens fyra folkhögskolor har. Det var en imponerande och utmanande syn. Där fanns kreativa kurser inom musik och media, sociala kurser med fokus på människovård, olika varianter på allmän kurs och där fanns en mängd bibelkurser både på skolorna och ute i församlingar. Tillsammans med skolornas rektorer funderade vi över förtroendet och ansvaret och hur vi utvecklar all denna utbildning.
Det finns många som behöver en andra chans i livet och då är folkhögskolans allmänna linje en möjlighet. Kanske
saknades motivationen under ungdomsåren i skolan, för en del var kanske uppväxtmiljön sådan att skolan inte riktigt
fick plats, andra har lämnat sitt hem och sitt land och söker ett nytt tryggare liv här. Vi kan ge dessa människor en andra chans och utbildningen blir ett viktigt redskap. När vi hjälper utsatta människor byggs det goda samhället och enskilda människor får en ny chans. Detta är evangelium på riktigt!
Samtidigt gör våra folkhögskolor det möjligt att satsa på mer profilerade utbildningar. Här finns flera högkvalificerade
utbildningar inom musik, media och social omsorg som i många fall leder direkt till jobb. Här finns även hela bredden av bibelskolor som kompletterar församlingarnas undervisning och hjälper oftast unga deltagare till en stabilare grund i sin tro.
Här finns även utbildningar mer direkt för församlingstjänst som teamträningsskolor och den längre pastors- och ledarutbildningen Akademi för Ledarskap och Teologi.
Under våren kommer även en ny utbildningssatsning på alla de ideella ledarna i församlingarna. Pingst Ledarutveckling är till för att vi tillsammans ska utveckla våra redskap, fördjupas i vår kallelse och få se församlingar växa och Guds rike komma än mer. Satsningen är möjlig genom ett samarbete mellan June folkhögskola och Pingst utbildning.
Tillsammans har vi så stora möjligheter att göra så mycket gott för att se människor utvecklas, få församlingar att växa och bidra till att Guds rike kan spridas!