Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kyrkorna i Finspång gör gemensam sak

Sju kyrkor i Finspång bestämde sig för att jobba med boken 100 dagar med Jesus i en gemensam kampanj. Varje församling lade upp satsningen på sitt eget sätt men målet har varit att alla kristna ska läsa boken.

Ä Vår församling har bland annat kopplat söndagens gudstjänster till boken under våren. Vi har också försökt få ut boken till andra Finspångsbor, berättar Folke Holm, pastor i pingstförsamlingen.
Annandag påsk gjorde församlingarna en gemensam satsning med sång, musik och drama i kulturens hus och i början av maj drog man ut på torget med brassmusik, körsång och kaffe för att möta Finspångsborna. Dessutom har Niklas Piensoho själv varit på besök och inspirerat församlingarna.
Ä Den här kampanjen har varit en del i en långsiktig strategiom hur vi som kyrkor ska utveckla vårt gemensamma
arbete i framtiden. Det har varit en spännande vår med de olika teman från Johannesevangeliet som boken följer. Vårt ekumeniska arbete fokuserar på det som förenar oss och synen på Jesus är naturligtvis viktigast. Denna bok är väldigt Jesusfokuserad, säger Folke.
Kan ni tänka er att arbeta på det här sättet utifrån en bok igen?
Ä Personligen kan jag tänka mig det. Det har varit en intressant utmaning att predika utifrån givna teman. Förutsättningen är förstås att hitta en bok som vi tycker är bra, säger Folke.