Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kyrkoavgifter ger över tre miljoner

I januari kom beskedet från Skatteverket. Kyrkoavgifterna för 2006 ger Pingst – fria församlingar i samverkan 3 111 653 kronor.

Av den summan går två tredjedelar till olika pingstförsamlingar i landet, där medlemmar anmält att de vill betala kyrkoavgift till Pingst. Förutsättningen för att en pingstförsamling ska kunna få ta del av kyrkoavgifterna är att den är medlem i Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan.
De sju församlingar som får störst belopp är Filadelfia i Stockholm, Värnamo pingst, Aspnäskyrkan i Järfälla, Stockholm Jerusalem Evangelical Church i Stockholm, Malmö United Öresundskyrkan, Pingstförsamlingen i Karlstad och församlingen Europaporten i Malmö.
En tredjedel, det vill säga cirka en miljon kronor, går till den centrala verksamheten i riksföreningen Pingst, enligt beslut i samfundet, som inte driver någon verksamhet.
– Men de pengarna kommer också att komma tillbaka till de lokala församlingarna, poängterar föreståndare Sten-Gunnar Hedin.
– Detta därför att de kommer att användas till sådant som kommer alla till godo; exempelvis opinionsbildning, sång- och musikinsatser, invandrar- och integrationsarbete, regionala konferenser om vår värdegrund, samt till insatser inom media och utbildning.

Fotnot: Regeringsbeslutet som gav Trossamfundet Pingst ffs rätt att med skattemyndigheternas hjälp ta emot kyrkoavgift från medlemmarna togs i juni förra året och det är nu alltså första gången som detta sker.