Kyrkoavgift till Pingst - så går det till

Den som vill låta sin kyrkoavgift gå till Pingst måste ge sitt skriftliga medgivande till detta. Medgivandet måste ha kommit in till Pingst senast 31 oktober året innan avgiften ska börja dras. I medgivandet måste namn och personnummer finnas med. Blanketter finns att hämta på www.pingst.se
Den som är medlem i Svenska kyrkan och inte vill betala två kyrkoavgifter måste i så fall begära utträde ur Svenska kyrkan senast den 31 oktober.
För att den lokala församlingen ska få del av 70 procent av kyrkoavgiftspengarna måste den vara ansluten till Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan. En sådan anslutning måste ske senast den 31 oktober året innan utbetalningarna kan börja.