KYRKBYGGE PÅGÅR

På flera håll i landet befinner sig pingstförsamlingar i byggprocesser. Helt nya kyrkor byggs eller gamla byggs om. Pingst.se har kollat läget i Gävle, Kalmar och Karlshamn, där nya kyrkor är på gång eller nyligen invigts.

Hedvigslundskyrkan Gävle Ä första spadtaget den 12 juni:
Sedan 2000 har Pingstförsamlingen i Gävle levt med visionen om en ny kyrka. Det skulle bli både komplicerat och
dyrt att bygga om de gamla lokalerna och därför valde man till slut nybygge i stadsdelen Hedvigslund.
Ä Vi blev erbjudna 15 000 kvm mark som mycket generös gåva till ett värde som idag kan uppskattas till cirka 20 miljoner kronor, en gåva som vi verkligen försöker förvalta på bästa sätt, säger Sven-Gunnar Hultman, pastor och föreståndare.
Man har vridit, vänt och ritat om planerna många gånger, men till slut landat i ett bygge bestående av två etapper.
Första delen består av kyrksal, aktivitetshall och förskola som ska drivas i egen regi.
Ä Kommunen har tydligt sagt att de ser fram emot att vi bygger en förskola i området. Behovet av förskoleplatser är stort de närmaste åren i Gävle, säger Sven-Gunnar.
Församlingen hoppas kunna inviga förskola, kyrksal och aktivitetshall i mars nästa år.
Andra etappen består av att färdigställa kyrksalen med mer permanent interiör, bygga kyrktorg, caféytor, diverse mindre lokaler och en inbjudande fasad.
Genom att sälja en del av marken till Riksbyggen har man också fått ett rejält tillskott i byggkassan.
När första spadtaget togs den 12 juni hade församlingsmedlemmarna med sig egna spadar och innan det var dags för trumpetfanfar och officiell ceremoni hade barnen hunnit skotta jord ett bra tag.
Målet är att Hedvigslundskyrkan ska stå helt färdig under hösten 2014 till en beräknad kostnad på 50 miljoner. Sedan
den gamla kyrkan på Söder såldes i början av förra året har församlingen huserat i Immanuelskyrkan Gävle.
Rent ekonomiskt värderas en ren kyrkobyggnad lågt på marknaden och därför kan det vara svårt att få låna pengar.
Ä Genom att bygga lokaler som förskola och aktivitetshall Ä som ger hyresintäkter Ä får vi bättre möjligheter till ett kyrkbygge med goda lån, säger Sven-Gunnar Hultman.
Varför är det viktigt för er att kunna hyra ut delar av kyrkan?
Ä Redan från början har det funnits en vision om att skapa fler ”förgårdar” till församlingens verksamhet, så att fler får
lära känna Jesus och får förtroende för vår tro och verksamhet, säger Sven-Gunnar.

Nya Pingstkyrkan Kalmar Ä taklagsfest den 25 maj:
Den gamla Pingstkyrkan i Kalmar byggdes 1935 under en tid då både samhälle och församlingsliv såg helt annorlunda ut än det gör idag. Kyrksalen låg på tredje våningen och det saknades funktionella lokaler för servering och barn- och ungdomsarbete.
Frågan om att bygga om eller bygga nytt låg på agendan redan när Uno Solinger kom som ny pastor 1995. Så småningom stod det klart att ett nybygge var det mest praktiska.
Ä Hösten 1998 skrev vi ett brev till kommunen om vårt behov av tomtmark, men det har varit en lång och besvärlig
process att hitta rätt plats och få gehör för våra önskemål, säger Uno.
I god tid startade församlingen en insamling som tog fart ju mer byggplanerna fick konkret form. Och det fanns mycket att ta ställning till.
Ä Vi funderade en hel del kring om vi skulle bygga in andra behov så som många gör idag, exempelvis en sporthall
med möjlighet till uthyrning. Men det blev så pass dyrt så vi fick svårt att räkna hem det. Vi har lagt oss där församlingens behov är idag, och kyrkan kommer att lämpa sig väl för hur vår verksamhet ser ut, säger Uno.
Den gamla kyrkan såldes förra året och har byggts om till lägenheter. Sista gudstjänsten hölls den 25 september i fjol, samma dag som man också tog första spadtaget till den nya kyrkan. Och hemlösa behöver man inte vara under byggtiden.
Ä Frälsningsarméns lokaler hade stått tomma ett antal år sedan verksamheten lagts ned så vi hyr av dem, berättar Uno.
Byggkostnaderna är beräknade till 38 miljoner som ska finansieras genom fastighetsförsäljningen, insamling och lån.
Taklagsfest hölls i våras, den 25 maj, och bygget fortskrider enligt planerna. Invigningen är planerad till 1:a advent.
Ä Det är ett krävande projekt, men vi ser en positiv trend i församlingen. Vår gemenskap har stärkts och vårt beroende av Gud har fördjupats, säger Uno.
Har du något gott råd till andra församlingar med byggplaner?
Ä Det gäller att noga tänka igenom vilka behov man har. Börja i god tid, förutsättningar och möjligheter är olika på varje plats. Att bygga en ny kyrka handlar om en djupgående process där det är viktigt att informera och samtala, för att så många som möjligt blir delaktiga i samtal, bön och engagemang, att man får leva med i både det som är svårt och det som är möjligt. Att bygga en ny kyrka handlar framförallt om tro på Guds möjligheter genom oss, säger Uno.

Nya Pingstkyrkan Karlshamn Ä invigdes i april
Att flytta verksamheten från centrum till utkanten av staden går tvärs emot gängse tänkande, men för Pingstförsamlingen i Karlshamn blev det en självklarhet. I Asarum kommer man nära folket mitt bland växande bostadsområden.
Stanley Karlman kom som pastor till församlingen när beslutsprocessen var i slutfasen. Under många år hade man
använt sig både av Pingstkyrkan inne i Karlshamn, byggd 1935, och Stenbackakyrkan i Asarum, byggd 1987, men det blev arbetsamt och dyrt med verksamhet på två håll. Beslutet togs att satsa på om- och nybygge i Asarum och sälja den gamla pingstkyrkan.
Ä Efter en process i församlingen fick vi ihop en diger lunta med önskemål på en kyrka helt omöjlig att bygga, men utifrån detta träffade vi ändå arkitekten för att diskutera vad som var möjligt, berättar Stanley.
Den övergripande känslan var att skapa en mötesplats som skulle vara som ett vardagsrum Ä inte ett finrum. Önskemål fanns också om lokaler som man kan hyra ut men inte måste hyra ut för att klara finansieringen.
Församlingen valde att anställa en egen byggledare under två år, en snickare som tidigare varit medlem i församlingen och fortfarande tillbringar vissa helger och somrar i Karlshamn.
Ä Vi ville vara vår egen byggherre och det blev en bra lösning. Det innebar att vi kunde göra ändringar längs resans gång utan att det kostade oss något extra, säger Stanley.
Församlingen har lagt drygt 10 000 timmar i frivilligarbete. Kostnaden var beräknad till 13,7 miljoner med den slutliga
kostnaden hamnar på ca 14,7 miljoner, varav drygt hälften är lån, resten är finansierat med insamlade medel och försäljning av gamla kyrkan.
Ä Vi har en tillförsikt att klara det här med finanserna. Ett välkommet tillskott var när kommunen hörde av sig. Högstadieskolan bredvid kyrkan ska byggas om och eleverna behöver då en ny matsal under två år Ä så Serveringslokalerna i nya Pingstkyrkan kommer att fyllas av tonåringar framöver.
Ä Varje vardag kommer vi att ha fyra sittningar för skollunch vilket är väldigt positivt. Det ger oss ett välkommet tillskott i kassan samtidigt som vi får in barn och ungdomar i kyrkan och sänker trösklar.
Vad har varit den största utmaningen under byggtiden?
Ä Jag kan tycka att det har varit lite svårt att hålla ihop församlingen i och med att vi inte haft någon fast samlingslokal
under byggtiden. Vi har lånat lokaler gratis av kommunen och även varit tillsammans med en annan kyrka i bygden, men det har känts svårt att förlita sig på att församlingen är med i processen både praktiskt och andligt. Sedan har det varit fantastiskt att se att offrandet har varit stabilt till församlingskassan, trots att vi har samlat in extra till bygget, säger Stanley.