Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kyrkan i Borgholm växlar upp sommartid

I många kyrkor gapar bänkarna tomma när semestrarna kommer. Men i pingstkyrkan i Borgholm är det tvärtom. Här lever församlingen upp under sommarmånaderna. Mycket tack vare de sommargäster som engagerar sig i arbetet.

Pingstkyrkan i Borgholm har omkring 50 medlemmar på papperet. Under vinterhalvåret kommer i genomsnitt ett trettiotal personer på förmiddagsmötet. Men på sommaren lever församlingen upp, och det är inte ovanligt med 100 personer på gudstjänsterna. Hur är det möjligt?

– Det började med en träff för tre år sedan, berättar pastor Paul Gren. Vi la märke till att det kom många personer som bodde här under sommarhalvåret och som var medlemmar i församlingar på sina hemorter.

Till Öland kommer många sommargäster som stannar hela sommarhalvåret, från påsk till skördefesten. Några av de som tidigt har engagerat sig i arbetet med att få liv i sommarprogrammet i Borgholm är PeO Larsson, tidigare direktor för Pingst, och hans fru Agneta. De köpte sitt sommarställe mellan Borgholm och Köpingsvik 2003. I början var de där under semestrarna, men de senaste tre åren har de haft möjlighet att bo på Öland från april till oktober.

Församlingen bjöd in till en träff, där de aktiva sommarölänningarna fick träffas. PeO Larsson var drivande i att samla in mejladresser och kontakta folk. Ett tjugotal par med rötter i andra församlingar runtom i landet kom.

– Jag har svårt att förstå dem som tar semester från gudstjänstlivet, säger han. Själv kan jag inte tänka mig att ta semester från Guds verk. För min del behöver jag ett aktivt gudstjänstliv för att må bra och orka med.

PeO har hela tiden också varit aktiv på sin vinterhemort. I många år var det Pingstkyrkan i Södertälje, där han är uppvuxen, men senare även i Filadelfia Stockholm. Nu bor paret i Jönköping och PeO sitter med i styrelsen där. Ett visst mått av splittring kan han känna, när han måste pendla hem från Borgholm för att delta i ett styrelsemöte i församlingen i Jönköping. Men det är ingenting som hindrar honom. Tvärtom är engagemanget stort.

– Om vi vill att det här ska finnas kvar om fem eller tio år så måste vi engagera oss, säger PeO. Det skulle kännas mycket tomt att komma till Borgholm om det inte fanns en församling här.

Några andra som engagerat sig är Miriam och Owe Lundgren, samt Berith och Lars Bergman, också de från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Alla talar om den värme och gemenskap de upplever i pingstkyrkan i Borgholm.

– För mig handlar det inte om att ”hjälpa till”, utan om att en levande församling är en tillgång i ett sommarparadis, säger Owe Lundgren. Det ger ett plusvärde.

Numera ordnas en så kallad VIP-träff årligen i början av våren, där programmet planeras och ansvaret fördelas mellan de engagerade familjerna. Det handlar om allt från att ansvara för mötesledningen på söndagarna till att predika, stå för sång och musik och att ta hand om kyrkkaffet.

Förra sommaren gjordes också en särskild satsning på att nå ut till fler än dem som tar sig till kyrkan. En sommarkör startades och man sjöng på torget.

En som varit särskilt engagerad i musiklivet är Lars Bergman.

– Vi började gå till pingstkyrkan i Borgholm för 10–12 år sedan och fick en fin kontakt, berättar han.

Av och till deltog Lars med sång i gudstjänsterna, och sedan har det även kommit fler sommarölänningar som har engagerat sig i musiklivet, såsom Lilian och Ingemar Gard. Lars Bergman har även genom kontakterna med pianisten Jan Bergman i Borgholm engagerat sig i en grupp som sjunger Einar Ekberg-sånger – en uppgift som har lett vidare till både en skiva och en turné till olika orter över hela Sverige.

– I Borgholm hade vi en rekordpublik, berättar han. Och i Filadefia Stockholm kom det 800 personer en vanlig tisdag klockan tretton och lyssnade.

Pingstkyrkan i Borgholm har nu ett gediget och varierat sommarprogram, med gästtalare såsom Pelle Hörnmark, Urban och Carina Ringbäck och sångare såsom Simon Ådahl och Mikael Järnestrand.

– De flesta som kommer har nog en koppling till en församling, säger PeO Larsson. Men om någon som är kyrktrött får ett infall att komma och lyssna på Simon Ådahl, så kan det väcka inspiration.

Även i församlingens ekonomi syns skillnad när fler känner ansvar och väljer att bidra. Det har gjort att församlingen har kunnat tillsätta ytterligare en pastorstjänst på 60 procent.

Lars Bergman tror att lokala församlingar på andra sommarorter också skulle må bra av att få hjälp av de sommargäster som stannar lite längre.

– Det är viktigt att man engagerar sig i den församling man kommer till och att gåvor får komma till användning, säger han.

PeO Larsson är inne på samma spår.

– Det är så små insatser som krävs, men det skulle kunna ge en jätteglädje in i den lokala församlingen. Men det är viktigt att det sker på deras initiativ. Vi ska göra det som de ber oss om, och inte driva någon egen agenda.

– Vi hoppas och ber att det engagemang vi ser på sommaren ska smitta av sig till höst och vinter, och att det ska synas i den lilla orten Borgholm, säger Owe Lundgren.