Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kyrka, rörelse eller väckelse

När vi talar om oss själva som gemenskap av församlingar använder vi olika ord. Pingstkyrkan, Pingströrelsen eller Pingstväckelsen. Eller som vi numer ibland väljer, Pingst. Kort och koncist. I de flesta delar av världen betyder namn något. Inte som här, där popularitet och användbarheten oftast är vägledande, när vi ger ett nyfött barn ett namn.
Jag glömmer aldrig när jag ombads att namnge ett nyfött barn i Etiopien och jag på ettårsdagen plötsligt blev ombedd inför hela stora släkten att beskriva och motivera VARFÖR barnet fått detta namn. Tankarna for runt i huvudet och jag lyckades få till en motivering som funkade någorlunda.
I VÅRA DIALOGER MED de stora klassiska kyrkorna, katolska och ortodoxa, inser jag att vårt arv av väckelserörelse, som varit helt fokuserad på att missionera och evangelisera, har format vårt sätt att tänka och vara. Det finns en genuin enkelhet, som ibland kan upplevas oreflekterad och ogenomtänkt, som är lite luddig i kanterna men som äger ett oerhört starkt centrum med Jesus som världens ende frälsare.
Just nu väljer vi väg mot framtiden. Aldrig har väl så många inriktningsfrågor varit aktuella och föremål för omprövning som nu. Synen på medlemskap, Bibeln, dop, nattvard, ledarskap och demokratisk föreningsmodell nagelfars och diskuteras.
JAG KONSTATERAR ATT VI fortfarande är ganska överens om vårt centrum, medan diskussionerna om gränsdragningarna är ganska livliga. Därför är jag inte överdrivet orolig för vår enhet i Pingst.
Däremot tror jag att vi behöver fundera över vad vi vill vara. Kyrka, rörelse eller väckelse?
Ska vi sätta vårt fokus på dogmerna, ordningen och ramarna eller är det förmedlandet av evangelium som är vår huvuduppgift? Att vara väckelse kan vi inte bestämma. Det är Gud som ger växten och Anden som ger liv. Att vara rörelse kan vi däremot bestämma. Att inte statiskt sitta fast i historien eller våra former utan vara beredda att låta oss förändras.
I SAMBAND MED RÅDSLAGET gav jag några förutsättningar som jag tror är viktiga om vi vill vara i rörelse. Här kommer de igen.
- Viljan att vara pionjär är större än önskan att försvara gränserna
- Längtan efter framtidens segrar är större än stoltheten över historien
- Viljan till förvandling är större än tryggheten i det befintliga
- Längtan efter Anden är större än behovet av kontroll
Respekten för Guds Ord är större än viljan att vara populär
- Viljan att vara äkta är större än behovet att se bra ut
- Viljan att bygga Guds Rike är viktigare än lusten att bygga sitt eget
- Viljan att dra människor till Jesus är större än önskan att de ska vara med hos oss
- Viljan att ge är större än glädjen att få
Vi ses på Nyhem och Lappis. I övrigt önskar jag en glad, slapp, välsignad och solig sommar.