Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Kvinnor drivande i fredsarbete i Kenya

Turkanaregionen i norra Kenya har i decennier präglats av en konflikt mellan folkgrupperna turkana och pokot. De strider om de få resurser och boskap som finns i området. PMU har i samarbete med den lokala partnern FPFK och Botkyrka pingstförsamling, arbetat med fred i området i mer än tio år och insett att ett redskap för att nå fred, är att samarbeta med kvinnorna.

– Varje dag dör någon. Varje dag begravs någon. Ute i byarna undrar vi; vad kan vi göra så att vi åtminstone kan få ha fred i några dagar. Så att vi kan få vila från konflikten bara en liten stund, säger Safina Ngasike.
Hon är en av medlemmarna i PMU:s samarbetspartner Free Pentecostal Fellowship of Kenya, FPFK:s, fredsdialoggrupp i Kainuk.
Turkanaregionen i norra Kenya är ett av landets fattigaste och farligaste områden. Här har de två boskapsdrivande folkgrupperna turkana och pokot i generationer stridit över de få vattendrag och betesmarker som finns att tillgå. För att överleva stjäl de varandras boskap.
– Jag började kriga när jag var tio år. Redan då visste jag hur man hanterade ett vapen. Det enda jag äger är djuren,  et är därför jag krigar. Det är så jag kan få pengar till att gifta mig. Det är det enda arv jag får från mina föräldrar, berättar Ewoi Nutmanik, turkanakrigare bosatt i byn Loyapat.
Han är en av de många unga pojkar som ända sedan barnsben stridit för att familjen ska få vardagen att gå ihop. Den vanligaste åldern för att gå ut i strid är 10–25 år. Många av Ewois vänner har dött i strider. Men det avskräcker inte honom.
Turkana är på många sätt en övergiven region. Det är också ett område som för många anses för farligt att resa till på grund av striderna. Trots farorna i området, valde PMU:s samarbetspartner FPFK, att år 2004 gå in och jobba i delar av området. Man startade ett fredsbyggande projekt vars syfte var att sammanföra de stridande grupperna.
Perioder av krig har varvats av fred. I april 2015 jobbade man fram en lösning för att få lugn. Freden varade i över ett år, tack vare ansträngningar från FPFK och den lokala regeringen.
– När det var fred kunde vi jobba, bruka jorden och driva våra affärsverksamheter utan några som helst problem, berättar Safina Ngasike, från FPFK:s fredsdialoggrupp i Kainuk.
Men i december 2016 blossade strider upp igen och sedan dess har flera unga pojkar fått sätta livet till.
Isabel Wamuyu leder FPFK:s fredsarbete i Turkana. Hon har fått lära sig att ett viktigt redskap i kampen för fred är att arbeta tillsammans med kvinnorna.
– Vi jobbar aktivt med att sammanföra kvinnorna från de båda folkgrupperna och skicka ut dem som fredsambassadörer. Vi har skapat påverkansgrupper för kvinnor och flera kvinno- grupper går nu runt i byarna och sjunger fredssånger för att skapa lugn, berättar hon.
Det är kvinnorna som är mammor till de stridande pojkarna och fruar till männen som utför boskapsräder. Många gånger besitter de en slags informell makt inom familjen som inte syns utåt, men där de kan påverka männen och sönerna i rätt riktning. Tidigare uppmuntrade kvinnorna männen att gå ut i strid så att familjen kunde få fler kor och bättre försörjning.
Men den senaste tiden har denna trend brutits, bland annat efter att kvinnorna insett att det är de själva som är de stora förlorarna i konflikten. Under striderna bränns hus ner, kvinnor våldtas, flickor kidnappas och barn blir föräldralösa och tvingas prostituera sig.
– Våra makar, som vi är beroende av för att klara oss, har dött. Vi är övergivna. Många kvinnor har tagit sig an föräldralösa barn. Det är så mycket fattigdom här idag. Om vi tillsammans kan stå upp som kvinnor och säga att vi inte vill ha mer strider och om vi kan mobilisera våra män och andra samhällsmedborgare, då tror jag att vi kan få fred, säger Safina Ngasike.

FAKTA/ Turkana

  • Folkgruppen turkana består av 850 000 personer, medan pokot representerar 560 000.
  • PMU:s partner jobbar främst i södra Turkana.
  • Det är ofta pojkar mellan 10 och 25 år som strider.
  • Striderna gäller boskap och resurser som vatten och gräs.
  • PMU:s samarbetspartner Free Pentecostal Fellowship of Kenya, PFK, valde att med stöd från PMU och Botkyrka Pingst, gå in och jobba i Turkana med start 2004. De fredsbyggande projekten har till syfte att sammanföra de stridande grupperna. Idag jobbar man med alternativa försörjningsmöjligheter, alfabetiseringsklasser och skapar plattformar för dialog och samförstånd.
  • Perioder av krig har varvats av fred. I april 2015 jobbade man fram en lösning för att få lugn. Freden varade i över ett år tack vare ansträngningar från FPFK och den lokala regeringen.
    Källa: FPFK

Om vårkampanjen
Kvinnor har en unik roll i fredsarbete. Med dem som fredsagenter och förhandlare vet man idag att chanserna till fred ökar. Genom vårens kampanj ”Fredsagent 1325 – utan kvinnan ingen fred”, stödjer PMU kvinnorna inom folkgrupperna turkana och pokots kamp för fred.

Se filmen!

Möt en kvinna från folkgruppen turkana i Kenya som kämpar för fred, och en ung krigare som berättar varför han strider. https://pmu.se/film/

Insamling pågår
PMU samlar in pengar till fredsarbetet i Kenya.
SWISH: 90 00 50 6, märkgåvan ”FREDSAGENT”.
PG: 90 00 50-6, märk gåvan ”FREDSAGENT”.

Fotnot: Bilden av Safina Ngasike är tagen av Fredrik Lerneryd.