Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kurser för bättre relationer och äktenskap över hela Sverige

början av året hölls en kurs på temat ”Håll kärleken levande” i Deje. Ett tiotal personer från Pingstförsamlingen deltog i kursen, som hölls på söndagsmorgnar i församlingens kyrka. Kursledarna Helena och Robert Leben är några av deltagarna i den utbildning för 30-talet Tillsammansambassadörer som sker i samarbete med Kaggeholms folkhögskola. Deltagarna är just nu flitigt upptagna med att ordna lokala Tillsammansarrangemang.

Ä Vi ville passa på nu när vi själva går en utbildning och ta vara på de möjligheter det innebär i form av nätverk att få feedback och råd och stöd från, säger Robert Leben.
Den kurs han och hustrun Helena just ansvarat för vände sig till församlingsmedlemmar.
Ä Vi valde att börja med de närmaste först, berättar Robert Leben.
Behovet av den här typen av kurser är enormt, menar han.
Ä Det är ett hett ämne som berör så många, men tyvärr har vi ofta lämnat de här frågorna därhän i församlingarna, säger han.
Robert talar av egen erfarenhet. Han har själv ett kraschat äktenskap bakom sig och en dotter från det förhållandet.
Ä Ny- och omkonstruerade familjer är en stor utmaning i dag, konstaterar han.
Även om behoven av relationsundervisning är stort i församlingarna så vill inte han och Helena nöja sig med den målgruppen. De har planer på att vidga upptagningsområdet och förhoppningsvis ska de framöver kunna erbjuda både föräldra- och relationskurser genom kontakter med Mödra- och Barnavårdscentralerna.
Robert och Helenas kurskamrater runt om i Sverige är också flitiga med att ordna relations- och föräldrakurser. Här är bara några exempel:
Magnus Larsson, som är ungdomspastor i Mullsjö, har ordnat en lokal utbildningsdag en söndag nu i mars med fokus på att ta tron till hemmet.
I Skellefteå pingstförsamling ordnade Carolina Sandqvist en familjedag i pulkabacken i början av februari. Syftet var att familjerna skulle få träffas och bygga relationer, som funkar också utanför kyrkans väggar.
Miriam Karlsson från pingstförsamlingen i Västra Frölunda har tillsammans med tre familjer startat en kombinerad massage- och föräldrautbildningskurs. Alla tar med sig var sin familj, som inte tillhör församlingen.
I Falun såg Gunilla Tell till att Centrumkyrkan fick besök av Alf B Svensson på Alla hjärtans dag-kvällen. Den föreläsningen blev också upptakten till ett samarbete med kommunen riktat till föräldrar i kommunen.
Ä Nu har vi nått längre än vi kunnat drömma om, säger Gunilla Tell. Inbjudan har gått ut till alla skolor och vi har annonserat i lokala tidningar.
De sex familjeambassadörerna i Vallhovskyrkan i Sandviken fick också Alf B Svensson att komma dit på Alla hjärtans dag, men på eftermiddagen. Som uppföljning av det besöket kommer de att erbjuda en samtalskurs på fem tillfällen kring ämnet ”Håll kärleken levande”.
Bridget Johansson i Ölmstad arrangerade en kreativ bönedag för barn och föräldrar med de fem sinnena i centrum den 15 mars.
I Norrtälje arrangerade Lotta Thunborg en frukost den 7 mars på temat ”Förmedla tron till barnen”.