Ny i tjänst-kurs hösten 2016

Ny i tjänst-kurs hösten 2016

Kurs för nya i församlingstjänst

Höstens Ny i tjänst-kurs för nyanställda i pingstförsamlingar runt om i landet samlade 29 personer.

Kursen hölls på Kaggeholms slott och ansvarig kursledare var Helena Jakobsson från Örnsköldsvik. På kursprogrammet står bland annat undervisning i pingsthistoria, samtal omkring yrkesidentitet och yrkesstolthet, uppläggning av arbetet och hur det är att leda frivilliga ledare.
Förutom Helena Jakobsson medverkade Magnus Wahlström, Stefan Beimark, Daniel Alm, Andreas Ardenfors och Edward Sköllerfalk som lärare.

FOTO: MAGNUS WAHLSTRÖM