Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Foto: Pernilla Wahlman

Foto: Pernilla Wahlman

Kunskap bekämpar fattigdom i Tanzania

Fattigdomen ska bekämpas med kunskap. Tanzaniska kvinnor sjuder av företagsamhet och livskraft.

För närmare fem år sedan startade det första projektet med 120 kvinnor, varav 95 procent nu har egna företag. I dag når man 1 800 kvinnor i landet. PMU, Pingstsamfundet FPCT och dess kvinnoförbund UWW står bakom tillsammans med Leksands Pingstförsamling som också får stöd från Siljansnäs Frikyrkoförsamling, pingstförsamlingen i  Jönköping och nätverket SneTz.
Den första etappen av projektet visade sig vara mycket lyckosam. Det vände sig till de fattigaste på landsbygden och  innehöll information om hälsa, om genderfrågor, om kvinnors rättigheter, om barn- och hälsovård, om kvinnlig omskärelse och framförallt gav den kvinnor kunskap om företagande. Öppnade för möjligheter att kvinnor  själva kunde försörja sig och sin familj. Förutom seminarier erbjöd projektet också mentorer och rådgivning. Tanken var att alla som fått kunskap och information sedan i sin tur skulle starta grupper där de gav kunskapen vidare.
– Jag är mycket imponerad av Mariam och Anna, som verkligen visar hur starka kvinnorna är och hur de kunnat, på kort tid, bygga upp blomstrande företag, säger Britt-Marie Laurell som är en av initiativtagarna.
– Detta är mission i vår tid, att inte bara ge pengar utan att ge verktyg för att kvinnorna själva ska kunna skaffa pengar.
När den första etappen av projektet inleddes var det 51 procent av kvinnorna som inte hade en aning om hur HIV/aids smittade och hur man skulle skydda sig mot det. Efter seminarierna visste 95 procent hur de skulle skydda sig för att inte bli smittade.
Ruth Ayo som är projektledare i Arusharegionen berättar att bara fem procent av kvinnorna som gått steg 1 i utbildningen, 120 stycken, har misslyckats med att starta egna företag.
Anna Kalunzi, som varit medoch skrivit projektansökan säger att det finns problem som vi svenskar kanske inte alltid tänker på. Att inflationen i Tanzania fullständigt galopperar, den summa som de ansökte om är redan betydligt mindre värd.
Och även om kvinnorna får alla sina kostnader, mat och resor, betalda när de går kurserna finns det många som inte har pengar att komma till kursen därför att de helt enkelt inte kan förskottera bussbiljetten.
– Vi jobbar med de, som lever i allra största fattigdom, säger Anna. Därför är resultatet också så fantastiskt.

På bilden syns Anna Mshiu, en av de kvinnor, som genom projektet kunnat starta upp ett eget företag. Bilden är tagen av Pernilla Wahlman.