Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kungligt på Nyhemsveckan

Kungaparet sprider i år kunglig glans över Nyhemsveckan. De ska delta i det stora högtidsmötet på onsdagseftermiddagen, då 100 år av Pingst i Sverige står i fokus.

Nyhemsveckan drar som vanligt igång redan på fredagen i vecka 24, i år den 15 juni, med ungdomskonferens. Huvudtalare under hela helgen är Scott ”Sanga” Samways, som också finns med i inledningen av veckan.
Temat för hela Nyhemskonferensen är Ny Pingst: ”Alla fylldes av helig Ande.”
Tonen slås an redan på måndagsförmiddagen, då Dagens t f chefredaktör Elisabeth Sandlund kommer att tala över temat Pingst i mitt liv.

Pingstens vänner
Samma dag på eftermiddagen finns en rad personer från olika kristna sammanhang med i en samling kallad Vänner till pingsten.
På tisdagen handlar både bibelstudiet och eftermiddagens seminarium i Stråkenhallen om Guds vision för familjen.
På tisdagseftermiddagen handlar det om pingströrelsens rötter och identitet och i samband med detta kommer det nya pingsthistoriska verket också att presenteras.

Fest och festival
Onsdagen blir en extra spännande dag för alla besökare på Nyhem, för då kommer kungaparet att finnas på plats och delta i eftermiddagens jubileumsgudstjänst i tältet.
Nyhemskonferensen fortsätter under hela midsommarhelgen och programmet utlovar fest och festival mellan tallarna, men också bibelstudier, väckelsemöten och lovsångstillfällen. På avslutningsdagen delas talarstolen av förkunnarna Ulf Ekman, Jack-Tommy Ardenfors och Hans Weichbrodt (se artikel här intill.)
Även Lapplands­veckans huvud­tema är Ny pingst, men med underrubriken ”Fördjupning, förändring och förvandling”. Även den här konferensveckan inleds med en ungdomshelg, då Jenny Bergh kommer att hålla bibelstudier och predika och en rad olika seminarier anordnas.

Kalas på torget
Varje eftermiddag hålls det olika seminarier och de berör bland annat socialt ansvars­tagande, funktionshinder, mission och påkristning av Sverige.
På fredagseftermiddagen bjuder hela Lapplandsveckan till kalas på torget i närbelägna Lycksele och därefter till allsångskväll i tältet då bland andra Gabriel Forss medverkar.
Under både Nyhems- och Lapplandsveckorna ordnas speciella aktiviteter för barn och ungdomar.