Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kungaparet spred glans över Nyhemsveckan

Lagom när hösten gjort entré vill vi på Pingst.nu bjuda på några bilder från en historisk och härlig sommardag på Nyhemskonferensen, då kungaparet kom på besök.

Kungaparet deltog i den högtidsgudstjänst som hölls på onsdagseftermiddagen för att markera 100 år av pingst i Sverige. De fick lyssna till mycket sång och musik, vittnesbörd och predikan och blev föremål för förbön tillsammans med riksdag, regering och hela Sverige.
De fick också ta emot det första exemplaret i en numrerad jubileumsupplaga av det då alldeles pinfärska pingsthistoriska verket.
Kungen lyfte i sitt högtidstal upp hur viktigt det är att inte glömma de existentiella frågorna.
– Utan harmoni med vårt inre blir livet tomt och fattigt, sa han bland annat och menade att de kristna samfunden, och inte minst pingströrelsen, har en mycket viktig uppgift att fylla också idag, även om verkligheten nu ser mycket annorlunda ut än för 100 år sedan.
Kungen och drottningen såg ut att trivas i Nyhemstältet, där de satt på rokokostolar på första raden med en egen monitor framför sig så att de inte skulle missa något av det som visades på storbildsskärmarna, bland annat internationella hälsningar.

Musikalisk bredd
Sången och musiken under gudstjänsten präglades av stor bredd, från den inledande Kungssången, till Svenska folk du borde tacka och nationalsången, som övergick i en rivig gospel. Självklart fanns också Löftena kunna ej svika och O, store Gud med. Mest oväntade sångtexten i sammanhanget var kanske ”I alla evigheter prisas din härlighet för du är kung, folk ifrån alla länder prisar med lyfta händer, Kungars kung i majestät”.
Mellan 20 och 30 journalister och fotografer fanns på plats på pressbänkarna för att bevaka kungabesöket, som avslutades med att både kungen och drottningen skrev sina namnteckningar, som ska graveras in på en jubileumssten.
– Kul att du kom till Nyhem, kungen! hördes ett litet barn bland publiken bakom avspärrningarna ropa, då den kungliga kortegen satte fart ut från området.