Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Johanna Bode är verksamhetsledare för Pingst ung.

Johanna Bode är verksamhetsledare för Pingst ung.

Kulturförståelse på riktigt

Om du skulle åka som missionär till Jakarta så skulle vi andra tycka att det vore bra om du först försökte lära dig lite indonesiska. Vi skulle nog också rekommendera att du satte dig in i indonesisk kultur och även i hur de lever, vad de tycker är viktigt. För en missionär är kulturförståelse av högsta betydelse.
Under 1900-talet och början av 2000-talet har mycket förändrats i vår del av världen. Stora skiften har, i skov, påverkat hur människor lever, kommunicerar och uttrycker kultur. Människor som präglats av samma händelser och skeenden ingår i samma generation.
Generationen som växer upp nu och som vissa kallar för generation Z är den första digitaliserade generationen. De har, i stort sett, fötts med en smartphone på fickan. Men de har också växt upp under ekonomiska kriser och är mer försiktiga än tidigare generationer när det gäller exempelvis alkohol, droger och sex. Generationen som växer upp nu är också, mer än tidigare generationer, inställda på att arbeta för sin framgång.

OFTA SÄGER VI ATT församlingen är den plats i samhället där olika generationer i högst utsträckning möts. Men aldrig tidigare har det varit svårare att mötas. Generationerna i våra församlingar är så olika att de skulle kunna benämnas som olika kulturer, därför, tror jag, att vi behöver prata mer Om kulturförståelse.
På Bibelns blad möter vi en kyrka som också fick arbeta på sin kulturförståelse. Judar som blivit kristna och greker som mött Jesus, rika och fattiga, slavar och fria, män och kvinnor möttes tillsammans runt korset. Paulus talar i Efesierbrevet om skiljemuren som rivits ner mellan kulturer genom att man möttes i sitt gemensamma behov av Jesus och Hans frälsning och där föddes ett stort mått av kulturförståelse och ömsesidig anpassning.
Jag drömmer om församlingskvällar där man pratar om vad som präglar olika generationer. Jag drömmer om samtal där unga och gamla och alla där emellan finner en större förståelse för varandra och där man kan mötas runt Jesu kors i ödmjukhet och syskonkärlek. Det tycker jag låter som goda förutsättningar att kunna bygga församling där unga kan trivas och äldre kan glädjas!

Fotnot: Mer information kring generationer och samtalsunderlag finns på www.pingstung.se