Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

KRISTI KYRKA – OM KYRKANS KÄNNETECKEN

Magnus Persson, EFS Budbäraren

Reformationsåret går mot sitt slut, ett år av firande och med ett stort antal böcker om Luther och hans arv. I denna fåra går även denna bok att sortera in, samtidigt som den är en beskrivning av Magnus Perssons personliga väg. Med sin erfarenhet av att leda en församling från ett uttryckssätt in i ett annat, vilket för honom var resultatet av ett djupare sökande efter Guds vilja, beskriver han med upptäckarens förtjusning nyckelord och begrepp ur den lutherska traditionen.
Han vill återuppliva ord som ”katolsk” – i sin första betydelse inte namnet på en kyrklig gren utan ett ord som beskriver att någonting är till för alla – och ”sakrament” – handlingar som är till för att införliva gudsmysteriet i våra liv på ett annat plan än det känslomässiga eller intellektuella.
Boken är den första i en planerad serie, och författaren går öppet ut med att han bygger sitt resonemang till stor del på tidigare tänkare, främst Luther, Rosenius och Giertz. Som alltid när någon har funnit något nytt finns en lyster över Magnus Perssons sätt att beskriva de klassiska tongångarna inom den lutherska traditionen. Alla kommer förstås inte att hålla med honom, men det är gott att få ta del av hans upptäckter och väga dem mot sina egna erfarenheter.