Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kreativa zoner på Nyhem och Lappis

”Kreativa personer hör hemma i Pingströrelsen”

I år bjuder både Nyhem och Lappis på kreativa platser, där det finns möjlighet att delta i workshops och under handledning få chans att spela, sjunga, skriva sånger, dansa, måla, filma eller fotografera.

Bakom idén ligger projektet Pingst Kreativitet och syftet är att ge en injektion till de som redan är skapande och att få fram ännu fler kreatörer.
Under Nyhemsveckan kommer de kreativa aktiviteterna att äga rum på Rutan intill ungdomstältet från och med den inledande lördagen och fram till och med torsdag. På Lappis blir det kreativa aktiveteter från onsdagen fram till lördagen. De pågår mellan 12 och 18 om dagarna och är gratis för deltagarna.
Ä Vi vill lyfta människor och ge dem kraft och input till att utvecklas i sin tjänst och sina gåvor, säger Samuel Hector, projektledare för Pingst Kreativitet, som arbetat fram konceptet.
Hans roll är att vara spindel i nätet och han är glad över alla samarbetspartners och människor som ställer sina gåvor
och resurser till förfogande som handledare under de här aktiviteterna.
Det har varit öppen famn, konstaterar han, och väldigt positiva reaktioner från folkhögskolorna, där flera av handledarna är verksamma till vardags, exempelvis Jonas Holmström, Pop-rock och Musiklinjen på Dalkarlså, Karin Andelius, danslinjen på Kaggeholm och Pernilla Thörewik, sång- och musiklärare på Kaggeholm.
Tomas Ivarsson, konstnär från Tenhult, ska leda konstaktiviteterna under Nyhem.
Enligt planerna ska deltagarna i hans grupp att få måla på duk, som kommer från ett avlagt Nyhemstält.
Under Lappis kommer Anna Jakobsson, förskollärare, allkonstnär, från Sävar, att hålla i konstgruppen.
Ä Jag har länge drömt om en kreativ zon på Lappis, säger hon. I vårt sammanhang fokuserar vi oftast på det talade ordet och sång och musik som uttrycksformer, men vi har ju så oändligt många fler ”språk” som vår Herre givit oss. Jag önskar att kreativa människor ska hitta till vår zon och dela med sig av sina gåvor, mötas, coacha varandra och växa tillsammans.
Ä Jag hoppas också att detta ska leda till att vi hittar igen varandra. Många av oss sitter hemma i vår kammare och tror att vi är ensamma …
Ä Jag kommer, tillsammans med Stanley Almkvist, ansvara för ”Bildskapandet” i den kreativa zonen. Själv är jag mest
intresserad av akrylmålande, medan Stanley är mer inriktad på teckning och akvarell.
Ida Linde håller i filmaktiviteterna på Nyhem. Hon är från Linköping och utbildad på Kaggeholms tv-linje.
Ä Jag ser fram emot att träffa filmsugna ungdomar och ha roligt och vara kreativ tillsammans med dem, säger hon och
berättar att det inte krävs några förkunskaper eller anmälan för att vara med.
Det är bara att komma till den kreativa zonen på Nyhem så får man en uppgift att ta itu med.
Den som vill kan till och med filma med sin egen mobilkamera och det finns redigeringsmöjligheter på plats.
Resultaten av de skapande aktiviteterna är inte planerade att lyftas in i mötena under konferenserna.
Ä Nej, vi vill inte att det ska bli för produktionsinriktat, säger Samuel Hector, men kanske kommer det att uppstå spontan dansuppvisning eller konstsalong nånstans eller uppföras en nyskriven sång på den öppna scenen i nattkaféet eller så.
Information om var och när de olika aktiviteterna hålls finns i konferensveckornas programblad, ges genom ungdomspastorsnätverket och i Facebookgrupper.
Ä Och så kommer vi gödsla områdena med information, var så säkra, säger Samuel Hector.
Ä Jag tror på det här att lyfta de kreativa uttrycken under årets stora konferenser, säger Samuel. Det är viktigt. Min utgångspunkt är att kreativa personer hör hemma i Pingströrelsen.