Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kraftig minskning i rörelsen

”Låga dopsiffrorna tecken på att vi inte når ut”

Vid förra årsskiftet fanns det 86 669 pingstvänner i Sverige. En minskning med 1 905 personer på ett år. Den största minskningen, som redovisats sedan statistiken började föras för 34 år sedan. Detta går att läsa i nya upplagan av Pingströrelsens årsbok.

Årsboken, som kom ut i början av oktober, innehåller mycket trevlig och intressant läsning, men tyvärr är det kanske de negativa statistiska förändringarna som drar till sig särskilt intresse.
2004 döptes till exempel 336 färre än året därpå och 2004 års dopsiffror på 1 215 personer är de lägsta hittills, sedan statistik började föras.
Medlemsantalet i pingströrelsen är i dag ungefär lika stort som i början av 50-talet. Tillbakagången har varit ganska jämn sedan toppåren i mitten av 80-talet. De senaste tio åren har minskningen varit 7,3 procent.

Trend i kristenheten
Finns det då någon särskild anledning till de nedslående siffrorna?
Församlingskonsulent Kent Cramnell konstaterar att flera församlingar gjort omfattande matrikelgenomgångar, som självklart fått genomslag i statistiken.
– Förra året dog också för första gången fler än vad som döptes, säger han.
– Tyvärr är detta en trend i hela kristenheten, säger Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst ffs sedan i september. Det är klart att det är en väckarklocka och det finns inte en orsak till den här nedgången, det är snarare en kombination av många olika saker.
Han påpekar att vi lever i ett utsatt samhälle, där sekulariseringen genomsyrat hela kulturen och där religionen mer och mer blivit en privatsak.
– Det riktigt allvarliga är dopsiffrorna, tycker Sten-Gunnar Hedin. Att vi inte döper fler är ett tecken på att vi inte når ut. Vi tappar barn och ungdomar. Konkurrensen om barnens fritid är enorm i dag och vi måste kunna erbjuda ett relevant alternativ.
Många tycker också i dag att ett ideellt engagemang är för krävande mitt i vardagsstressen.
– Vi måste helt klart tillbaks till vad vårt uppdrag är och därmed är detta en djupt andlig fråga, säger Sten-Gunnar Hedin.