Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kraft att leda

Efter sommaren har jag på nytt blivit påmind om betydelsen av alla ideella ledare i våra församlingar. Mötet med
ansvariga ledare som håller ihop arbetet på Nyhemsveckan, upptakten i några församlingar och samtal med olika församlingsordföranden har påmint mig om kraften och glädjen att få ge av sin tid och förmåga till församlingen, men också om svårigheten och utmaningen att leda.
Därför känns det extra spännande att just nu vara med och forma Pingst Ledarutveckling för de församlingar som har behov av att uppmuntra och träna sina ledare. Vi vet att församlingsbygget är ett lagarbete där alla funktioner är viktiga.
Därför är det ”laget” som anmäler sig till utbildningen. Församlingsledningen behöver vara överens om att detta möter ett behov i deras arbete. Vi tror att pastorn eller någon annan i församlingsledningen blir lokal utbildningsledare.
Pingst Ledarutveckling är en tvåårig utvecklingsprocess för nyckelledare i den lokala församlingen. Församlingen är både navet och målet i utbildningen. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för att leda i utveckling, förändring och svårigheter.
Rent tekniskt genomförs den som en web/distans utbildning, som startar i vår, där den lokala utvecklingen varvas med gemensamma mötesplatser, fyra lördagar med föreläsningar, samtal och gemenskap. Den större delen av utbildningen är gemensam för alla och en mindre del kommer att vara inriktad på mer handfasta och konkreta verktyg för arbete inom fem olika spår: Leda och Styra, Kreativ Kommunikation, Under 20, Mission, Andlig tjänst.
Leda och styra riktar sig till församlingsledningar, styrelser och förvaltningsråd. Spåret ger verktyg för att leda /ansvara för övergripande funktioner inom ekonomi & personal, visionsarbete, struktur, inriktning och processer.
Kreativ Kommunikation riktar sig till ansvariga för gudstjänstledning och mötesvärdar samt till ansvariga för sång, musik, kreativitet och teknik. Spåret ger verktyg för att utveckla en kultur av värme och delaktighet och ger hjälp att hitta nya sätt att kommunicera.
Under 20 riktar sig till dem som arbetar med barn och ungdomar. Spåret ger verktyg för att skapa hållbar utveckling i ett arbete, event/happenings, lärjungaprocesser i unga människor, nya verksamhetsidéer och kunskap om ung kultur.
Mission riktar sig till missionsråd, missionärer och missionsansvariga. Spåret ger verktyg för omvärldsanalys, onådda folkgrupper, internationellt utvecklingsarbete, rättvisefrågor och påverkansarbete.
Andlig tjänst riktar sig till smågruppsledare, förbönsledare och de som är ansvariga för att andliga processer sker i människors liv. Spåret ger verktyg för förbönstjänst, dialog, gruppdynamik, hantera livskriser och annat med fokus på den enskilda människans brottning och personliga utveckling.
Jag hoppas verkligen att denna insats kan hjälpa, uppmuntra alla er som brinner för att bygga lokala, levande församlingar.