Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kortare Lappis i år

Årets Lapplandsvecka har kortats ner med två dagar och börjar den 4 juli på kvällen och avslutas 11 juli med nattvardsgudstjänst. Programmet är planerat så att det ska passa alla olika åldrar och det kommer att hållas parallella bibelstudier och seminarier med varierat innehåll.

Bibelstudieledare i år blir Henrik Åström, Anna-Sara Bergwall, Hans Weichbrodt, Carl-Erik Sahlberg, Monika Winerdal och Pelle Hörnmark.
I konferensledningen finns ungdomspastorer med som påverkar innehållet så ungdomarnas behov tillgodoses. Barnens Lappis börjar på måndag och tisdag blir det barnens Lappislattjo. som nu blivit ett begrepp. På lördagen möts alla åldrar i en Tillsammansguds tjänst i stora tältet. På torsdag eftermiddag blir det tillfälle för utflykter och gemenskap för den som vill det. Barnens Lappis åker på utflykt till Lycksele djurpark och ungdomarna har en satsning på att nå Lyckseleborna med evangelium.
Fördjupning, förändring och förvandling är de tre ledord som Lapplandsveckan planeras utefter. Fördjupningen sker i parallella bibelstudier, förändring kan ske genom att det i olika seminarier ges undervisning och kunskap för att bättre fungera i sin hemförsamling och förvandling genom utmaningar som leder till överlåtelse i kvälls- och nattmöten. Målsättningen med alla kvälls möten är att folk i närområdet ska söka sig till Husbondliden och där få möta Gud i en välkomnande atmosfär.