Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Konvertitbeslut kartläggs

Pingsts Integrationsråd arbetar med att få fram en helhetsbild av vilka beslut Migrationsverket tar kopplat till konvertiter från Afghanistan och har tagit hjälp från landets pingstförsamlingar för att få tillgång till beslut, som gäller medlemmar.

Bakgrunden till kartläggningen är att många pingstförsamlingar har konvertiter från Afghanistan som medlemmar och att deras tro ofta möts med misstro av Migrationsverket. Nyligen valde en av dessa konvertiter att avsluta sitt liv när processen blev för utdragen och svår.
I ett brev som ställts till landets samtliga pingstförsamlingar skriver Pingst Integration genom Hans-Erik Bylund, Christian Mölk, Bengt Sjöberg och Maria Gustin Bergström att de ”ser ett stort behov av att förändra situationen för denna utsatta grupp”.