Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kontantlös kollekt

Många församlingar har efterfrågat en möjlighet att kunna ge en gåva med sitt betalkort i gudstjänsten. Pingst förhandlar just nu gemensamt med Svenska kyrkan, Svenska Missionskyrkan, EFK och EFS för att ta fram ett ramavtal. Förhandlingarna går framåt, men har ännu inte landat i vilket produkt avtalet ska gälla.
– Ofta kanske man har dåligt med pengar med sig i gudstjänsten, så det står mellan att ha råd med fika efter gudstjänsten eller lägga den sista pengen i kollektboxen, säger Jonathan Lindgren, Pingsts representant i förhandlingsgruppen.
Tanken är att kortläsaren ska vara så prisvärd att även små församlingar har råd med den. Den kommer att vara lätt att administrera och givandet blir helt anonymt.
Ivriga församlingar som vill köpa en kortläsare kan redan nu kontakta Jonathan Lindgren.