Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Konsten att förundras

Den engelske kulturpersonligheten Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) verkade som journalist, författare och poet. När han inledde högskolestudier sökte han sanningen i diverse religioner, ismer och politiska system. I sin förtvivlan sökte han inom spiritismen för att finna svar på sina existentiella frågor. Guds existens var inte längre något självklart för honom, och han umgicks i sekelskiftets dekadenta överklasskretsar.
Vändpunkten kom i och med en resa till Florens när han var tjugo. De klassiska mästarnas verk som han mötte där gav honom en märklig förvissning om att livet ändå hade en mening. Han började känna den förundran inför tillvarons vardagliga detaljer som för all framtid skulle känneteckna hans liv.
Förundran kan beskrivas som den känsla som väcks inför något märkligt; en erfarenhet av förvåning, nyfikenhet och ibland vördnad I Första Moseboken 2:10 står det: ”Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av.”
I skapelsens morgon planterar Gud en trädgård där människan får se och smaka det vackra i tillvaron. Människans första hem är en ljuvlig trädgård med mycket att förundras över.
En vandring i den svenska fjällvärlden, ett nyfött barn eller en god middag öppnar våra ögon inför det förunderliga i tillvaron genom våra sinnen. Synen, lukterna, ljuden, smaken och känslorna är känselspröt mot det gudomliga. Estetiken är tänkt att leda dig vidare. När du ser något vackert öppnar sig något inuti dig själv.
Det är Gud som har skapat oss på det sättet! Estetiken, musiken och konsten öppnar dörrar mot det eviga. Att bli kristen är att gå ut ur sin egen lilla värld in i Guds stora värld och se storheten i det han gjort och återta förmågan att förundras!
Det är därför en bra konsert, ett besök på ett konstmuseum, ett riktigt bra gitarrsolo, en text som berör, en välskriven roman eller ett operabesök kan beröra och väcka förundran till liv och öppna fönstret mot Gud.
Psalm 34:9 beskriver sinnenas betydelse för gudsmötet: ”Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom.”