Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Konferens för ungdomsledare

Ungdomspastorer och ideella ungdomsledare från hela landet är målgruppen för konferensen Kallad, som hålls i Linköping den 20–22 november. Inbjudare är sex olika barn- och ungdomsorganisationer, bland andra Pingst ung. En unik möjlighet till praktisk ekumenik, alltså.

Ledare i kyrkornas ungdomsarbete står inför stora utmaningar. Hur ska en ny generation vinnas för Kristus? Hur kan nya människor och subkulturer nås? Hur kan man brinna utan att bli bränd? Konferensens fokus kommer att ligga både på ledarna själva och på uppdraget att vinna andra. Bakom konferensen står förutom Pingst ung också SAU (Svenska Alliansmissionens ungdom), SALT (Barn och unga i EFS), Evangeliska frikyrkan, Equmenia, Frälsningsarmén samt Sionförsamlingen i Linköping, som står värd för konferensen i sina nya kyrka Cupolen, som också rymmer en stor konferensanläggning.
En rad seminarier kommer att hållas under konferensen. Rubrikerna på dem är Nya församlingar för att nå nya människor, Internationellt lärjungaskap, För att nå dem – förstå dem!, Kyrka och idrott – problem eller möjlighet?,
Jesus i Centrum i Sveriges största kulturform!, Kyrkan och skolan, Ny mark – om att arbeta med mångfald i ett mångkulturellt område, Läger – metod eller mötesplats?
En hel rad talare medverkar, både i större och mindre samlingar. Några av dem är Andreas Nielsen, Carin Dernulf, Mikael Celinder, Hanna Möllås, Olof Edsinger, Helen Jaktlund, Lars Svensson, Samuel Hummerdal, Jenny Bergh, Edward Sköllerfalk, Anders Parment och Jonas Melin.
Konferensen har en egen hemsida, www.kallad.se, där all information om tider, platser, upplägg och talare finns samlad, liksom anmälningsmöjlighet. Fram till och med 30 september finns ett antal platser vikta för deltagare från respektive inbjudande organisation. Därefter släpps anmälan fri, om det fortfarande finns platser kvar det vill säga.
Det kostar 595 kronor att delta i konferensen, som inleds på fredagseftermiddagen och avslutas med en gudstjänst på
söndagsmorgonen följd av lunch för alla deltagare.