Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Konferens om Frikyrkoforskning

Vilken forskning behöver svensk frikyrka i framtiden? Det var en av frågorna när Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO, bjöd in till konferens i Sigtuna i mars.
Konferensens syfte var både att presentera och summera tidigare forskning men också att inspirera till nya forskningsprojekt och idéer.
På programmet stod bland annat diskussion om relevans och kvalitet i FRIFO:s satsningar samt om musiken i frikyrkan som ett glömt forskningsfält.
Företrädare för de olika frikyrkornas skolor medverkade och presenterar den pågående forskningen där.
Under avslutningsdagen diskuterades bland annat Frikyrkliga forskningsrådets uppgift i framtiden.