Konferens om barn som far illa

I april kommer den tredje nationella konferensen om barn i riskzon att hållas på Nalen i Stockholm. Arrangörer är Omtankegruppen, som förutom LP-verksamheten består av Blå Bandet, Hela Människan, IOGT-NTO och Vita Nykter.

Under konferensdagen kommer företrädare för regeringen att finnas på plats, liksom myndighetspersoner med ansvar för barns välmående, organisationsrepresentanter, lagstiftare och andra som på olika sätt engagerat sig i barns villkor.
Under eftermiddagen kommer ett tiotal verksamheter från olika delar av landet redovisa hur de arbetat utifrån ett barnperspektiv.
Konferensen hålls den 10 april mellan 9 och 16.30, kräver föranmälan och kostar 950 kronor.