Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kompisverkstan pekar på Gud

Ungefär hälften av Tanzanias befolkning är barn under 15 år. Bara det är mer än 20 miljoner barn, som har swahili som gemensamt språk. Lägg därtill alla barn i Kenya, Uganda, DR Kongo, Rwanda och Burundi som förstår swahili, så har du målgruppen för Ibras och TV Inters gemensamma satsning på barnprogram.

Ä Det är nåt fel på min bil, den bara hackar och hostarÄ. Vad ska jag göra?
Den förtvivlade bilägaren är uppgiven och
behöver hjälp. Och det får han, av gamle farfar som äger bilverkstaden. Scenen är tagen från ”Kompisverkstan”, ett tv-program som håller på att spelas in på ”Habari Maalum”, Ibras center utanför Arusha i Tanzania. I verksta´n bor den färgglada bilen Rafiki (kompis på swahili), som är kompis med farfars barnbarn Happy. Grejen med farfar är att han inte bara förstår sig på bilar, utan även människor. Han kan konsten att förmedla livskunskap till Happy som gärna hjälper till i verksta´n och lyssnar på farfar.
Det han förmedlar berör både människans kroppsliga, sociala och andliga sidor.
Tanken med programmen är att de ska vara roliga och lärorika och framför allt förmedla Guds kärlek till barnen. Musiken spelar en stor roll i programmet och här finns massor av barn med och sjunger om hygien, barns rättigheter, vänskap, Jesu kärlekÄ Julius Rukyaa, som sitter med i ”Kompisverkstans” programgrupp, menar att behovet av bra barnprogram i Öst- och Centralafrika är enormt.
Ä Vi har drabbats av krig, som i Rwanda och DR Kongo, vi har stora ekonomiska problem, och aids, säger han. Alla dessa problem påverkar våra barn enormt. Och våra länder kommer inte att utvecklas om vi inte lyckas bygga upp och stötta våra barn. Den ekonomiska stress som många föräldrar känner har gjort att de inte tar sitt ansvar för barnens uppfostran. Det är det vi måste hjälpa till med.
I Öst- och Centralafrika görs det nästan inga program för barn. Så bland de kristna organisationerna i regionen har det länge funnits planer på att genom media visa på goda värderingar och berätta för barnen att de är älskade av Gud.
Hösten 2010 utlyste ECAMECO (East and Central Africa Meida Committee) en barnprogramstävling, för att få fram idéer. Tanzaniabidraget vann och Tanzania-teamet fick huvudansvaret för produktionerna, som ska göras för både radio och tv. Medieteamen i övriga länder ska bidra med exempelvis musikinslag.
Grundidén till tv-programmet kläcktes av Paula och Ulrik Alderblad, som sedan i höstas befinner sig i Tanzania. Tillsammans med ett tanzaniskt team jobbar de nu för fullt med att producera tv-program. Planen är att det till nästa sommar ska finnas 26 halvtimmesprogram färdiga att sändas. Parallellt ska det också göras radioprogram med samma innehåll.
Ä Det här är så stort! säger Paula Alderblad. Tänk att vi får vara med och berätta för barn här i Afrika att Gud älskar dem!

Fotnot: Under Nyhemsveckan och Lapplandsveckan har IBRA och TV Inter en kampanj för att få understödjare till denna barnprogramssatsning. Vill du veta mer om detta gå in på www.ibra.se eller kontakta info@ibra.se

Furahini Alphonce, tvåbarnsmamma och receptionist, Tanzania:
Ä Man brukar säga att ett barns hjärta är som en tom åker. Om man sår något dåligt kommer barnet att växa upp med detta negativa och kommer att orsaka problem i samhället och i familjen. Det är viktigt med bra barnprogram, för om vi sår något bra hos barnen så kommer det vara till glädje, både för familjen och för samhället i stort.
Apollos Dusabimana, tvåbarnspappa och tv-producent, Rwanda:
Ä Här i Rwanda har vi gått igenom krig och mycket annat, och fått upp ögonen för att vi måste bygga upp barnen, för morgondagens församling, och vår framtida nation. Vi vill uppmana föräldrar att undervisa barnen, och det kan de göra bland annat genom att ge dem kristna barnprogram och kristna sånger.