Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kommun och kyrka i samarbete för att integrerar romer i Uppsala

Pingstkyrkan i Uppsala driver i samarbete med Uppsala kommun ett projekt för integration av romer. Helén Jaktlund leder arbetet. – Tanken är att Pingstkyrkan och dess medlemmar ska fungera som en sluss för romer ut i samhället, säger hon.

Hur kommer det sig att Uppsala kommun och Pingstförsamlingen i Uppsala samarbetar?
Ä Församlingens föreståndare förde samtal med en grupp romer i församlingen. De pratade om att man ville göra något för romer i Uppsala.
I samma veva kom församlingen i kontakt med kommunen och under förra hösten fick man ett positivt besked om att starta ett integrationsprojekt för romer tillsammans med Uppsala kommun. I samband med detta blev Helén Jaktlund tillfrågad om att vara projektledare och hon tackade ja.
Varför valde kommunen och församlingen att satsa på just romer?
Ä Av flera olika anledningar. Det har sedan länge funnits kontakter mellan församlingen och romer. Dessutom är romer en utsatt minoritetsgrupp, det behövs göras mycket för att lyfta deras situation.
Vad går ditt arbete ut på?
Ä Min roll är att vara samordnare för projektet och att ha kontakten med kommunen. I början av projektet gick mycket av min tid åt till att hitta människor som ville ingå i det och att skapa ett förtroende bland de romer vi kom i kontakt med. Det långsiktiga målet med projektet är att hjälpa romer att komma ut på arbetsmarknaden, bland annat genom att hitta praktikplatser. Där spelar församlingens medlemmar en viktig roll.
En del av integrationsprojektet innebär att det har startats en bibelskola för romerna och det har anställts en pastor som bibellärare.
Ä I bibelskolan jobbar vi med hela människan, med kropp, själ och ande. Vi använder Bibeln som lärobok och utifrån den pratar vi om hela människan och dess behov.
Vilka finns med i projektet?
Ä I dag är det elva inskriva i bibelskolan. Dessutom sker det hembesök bland romerna. Vi kommer i kontakt med finska, polska, kristna och muslimska romer i Uppsala.
Vad är kyrkans roll i detta?
Ä Tanken är att hela församlingen ska vara engagerad. I församlingen finns ett stort kontaktnät. Det hoppas vi kunna använda oss utav för att hitta praktikplatser för romerna. Jag hoppas också att församlingen utmanas till att våga välkomna nya människor in i gemenskapen. Att man till exempel bjuder hem de romska vännerna eller engagerar sig i deras arbete med att komma in i det svenska samhället.
Planer framåt?
Ä Projektet beräknas hålla på till hösten 2010. Målet är att få kontakt med ännu fler romer och att hjälpa dem ut på praktikplatser och på arbetsmarknaden.
Är kyrkan duktig på integration?
Ä Kyrkan skulle kunna bli mycket bättre. Det finns frågor vi behöver jobba med. Till exempel hur vi tar emot nya människor, från andra kulturer. Vad händer när kulturer krockar? Ambitionen finns nog där att vilja arbete för integration men vad händer när det väl gäller. Då orkar vi oftast inte hela vägen.
Ä När människor kommer till ett nytt land är kyrkan ofta en naturlig plats att söka sig till. Jag önskar att vi skulle inse hur viktig kyrkan är i mötet med nya svenskar. Vi står ofta för något som folk känner igen sig i hemifrån, Kristus förenar oss.