Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Kollektomat på kyrktorget

Kollektboxen har fått konkurrens. Moderna människor utan kontanter med bankkort kan i stället sköta sitt offer via kollektomaten. I Pingstkyrkan i Jönköping har den blivit en succé.

Kollektboxarna som skickas runt i kyrkbänkarna har använts i alla tider. De flesta församlingar har länge erbjudit sina medlemmar att ge sitt offer via post- eller bankgiro eller direktöverföring från lönekonto till församlingskontot.
Nu kommer nästa steg för att se till att församlingen får de pengar den enskilde medlemmen vill ge, nämligen kollektomaten.
I Pingstkyrkan Jönköping har man valt den modellen som ger ett flertal varianter för betalning, som ett komplement till det som ses som offrande. På yttre står kollektomaten och den blev en succé på bara några veckor.

Modern service
– Vi ser det som en service och ett modernt sätt att hantera pengar, säger Sören Eskilsson, administrativt ansvarig i Pingstförsamlingen Jönköping.
Färre och färre går omkring med kontanter, men de flesta har åtminstone ett bankkort med sig. Många har gett positiva kommentarer när man har använt kollektomaten, för att ge sitt offer till församlingen, eller för att betala kaffe, ett läger eller ett bokinköp från bokvagnen.
Samma söndag som kollektomaten introducerades hade bokvagnen ett specialerbjudande med den nya Slimbibeln. Av 38 sålda biblar första dagen betalades de flesta via kollektomaten tre meter från bokvagnen.
– Det är för tidigt att säga hur mycket detta påverkar offrandet och ingen tror att detta ersätter kollektboxen i kyrkbänken, men det är viktigt att kyrkan erbjuder en modern och praktisk variant. Inte minst för vårt café kommer detta att ha effekt, konstaterar Sören Eskilsson.
Leverantören av kollektomaten fanns också med som utställare under Evangelistveckan i Jönköping.
– Jag tror att många församlingar har intresse för en sådan här lösning och v i berättar gärna om våra erfarenheter, säger Sören Eskilsson.