Känner du igen någon?

Betaniaförsamlingen i En­viken hade år 1940 arran­gerat en ”ungdomsvecka” och deltagarna fotograferades framför församlingens kapell.

Betaniaförsamlingen var bland de första i landet med att ordna ungdomsveckor, den första 1938. Församlingen fortsatte med detta under större delen av 40-, 50-, och 60-talet, med endast några avbrott. Pastor år 1940 var Helge Näsman, näst längst fram, 12:e från vänster.
Var du med på denna ungdomsvecka, eller känner igen någon som är med på bilden? Har du minnen av andliga upplevelser, nya vänner eller roliga händelser?
Skriv till oss och berätta:
”Fotoarkivet”
Pingst
141 99 Stockholm
fotoarkivet@pingst.se