Kampanj gav mersmak

Det finns stor kraft i att gå samman för att nå ut. Det visade kampanjerna Ditt viktigaste val och Jesus For President, som engagerade församlingar i hela Sverige och som gav mersmak om fortsättning.

Ambitionen var att hitta nya sätt att presentera vad Jesus står för och att använda valet visade sig effektivt.
Ä Jag tror att många församlingar har fått upp ögonen för styrkan i att göra saker tillsammans. Vi har kunnat hämta inspiration och idéer från varandra. Detta kan vara början på fler liknande satsningar och vi är beredda att vara med, säger Peter Lewin, ungdomspastor i Smyrna, Göteborg och lokal projektledare.
Valmanifestet ”Vård för själen, Kunskap för livet, Omsorg på riktigt, Arbete med mening”, utgjorde grund för Ditt viktigaste val och idébäraren Niklas Piensoho, pastor i Filadelfia, Stockholm, skrev också en bok med kampanjnamnet.
Vid starten fanns ett 70-tal församlingar anmälda. Förutom att lyfta kampanjens teman i de egna samlingarna har många församlingar hållit valstuga och bjudit på kaffe på stan. I Smyrna, Göteborg hade man bland annat kafékvällar och visade kampanjfilmerna. Medlemmarna bjöd också förbipasserande utanför kyrkan på kaffe på morgnarna.
Ä Vi fick bra respons och människor ställde frågor. Att gå ut med kaffe är konkret och bra och många ville prova på det, säger Peter Lewin.
Uppslutningen till gudstjänsterna har ökat, liksom medlemmarna i Alpha-kurserna. Kampanjen har gett nya perspektiv på församlingens arbete och samtal förs om hur man ska gå vidare.
Ny tid på gudstjänsterna
I Örnsköldsvik fick pingstförsamlingens gudstjänster ett nytt ansikte.
Ä Vi ändrade gudstjänsttiden från 11.00 till 16.00, bytte sångkören mot ett husband, lade in vittnesbörd och intervjuer och kortade ner predikan, berättar pastor KG Larsson.
Gudstjänsterna inleds med mingel och avslutas med kaffe och sallad. Medlemmarna går in mer för att bjuda grannar och släktingar till kyrkan och antalet besökare i åldrarna 20 Ä 40 år ökar.
Ä De är väldigt positiva. Nu förstår de språket i kyrkan och den mer moderna gudstjänstformen tilltalar dem.
Runt 120 församlingar, varav en tredjedel från Pingst, och nio ungdomsförbund, deltog i Jesus For President. Det är den största ekumeniska ungdomssatsning som gjorts.
Ä Uppslutningen var över förväntan och ungdomarna har blivit inspirerade och engagerade, berättar Edvard Wiberg, projektledare. Många vittnar om en öppenhet hos unga och att fler nu följer med till kyrkorna.
Kampanjmaterialet har använts på ett kreativt sätt för att fånga ungas intresse. Fottvätt, streetbasket, hip-hop dans och graffiti live, är exempel på aktiviteter. Pingstungdomarna i Uddevalla delade ut rulltårta, hade sumobrotting, var levande statyer och sjöng.
Ä Jag blev heltänd när jag hörde om kampanjen på Nyhem, säger Linnea Alenklint, medlem. Vi höll ett valmöte där det kom in många förslag på vad vi kunde göra.
Många nyfikna på budskapet
På rulltårtorna fästes lappar med budskap som ”Du är värdefull” och ”Jesus älskar dig”.
Ä Många blev jätteglada, de var nyfikna och tyckte att vi gjorde en bra grej. Att vi använde ett aktuellt ämne som valet och hade kampanjmaterialet, gjorde det så mycket lättare att nå människor, berättar hon.
Utvärderingar visar att deltagarna vill fortsätta med utåtriktat arbete. Nästan alla vill också delta i en likande satsning nästa val.
Ä Under vårt årsmöte i Örebro i mars ska vi ta upp hur vi kan använda det nätverk vi byggt upp framöver, säger Edvard Wiberg.