Kagge ger kurs för arbetslösa

Kaggeholms folkhögskola samarbetar sedan i slutet av november förra året med Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem söder om Stockholm. Projektet kallas Framsyn och vänder sig till arbetslösa, som har aktivitetsgaranti.
Framsyn är en 12 veckor lång kurs med undervisning fyra dagar per vecka. Den första gruppen slutade den 9 mars och redan den 13 mars började en ny grupp.
Projektledare för kursen är Britt Sandberg och hon berättar att syftet med kursen är att deltagarna ska få syn på sina möjligheter, vilka kompetenser de har och bör utveckla, samt öka motivationen för arbetslivet och därmed också sin attraktionskraft där.
– Här på Kaggeholm blir deltagarna viktiga personer och vi tycker att den här verksamheten stämmer väl in med vårt övriga arbete här, säger Britt Sandberg.