Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Julia Uddgren och Julia Karlsson.

Julia Uddgren och Julia Karlsson.

Julia och Julia testar mission

De är 22 och 23 år, heter Julia båda två, blonda och svenska. Och missionärer. Vardagen tillbringar de just nu i en liten tanzanisk by, som inte ens går att hitta på Google Maps. Där är de bland annat med och startar om arbetet i en liten lokal pingstförsamling.

Julia Uddgren från Borås, 22 år, och Julia Karlsson från Öckerö, 23 år, jobbar just nu i Msumi, en by med cirka 7 000 invånare inte så långt från Dar es Salaam. Klimatet är varmt och fuktigt. Någon AC finns inte eftersom det inte heller finns någon el.
– Huset vi bor i är luftigt så det funkar. Men vi blir lite trötta av värmen ibland, medger de.
De bor i ett eget litet hus på en tanzanisk familjs tomt, men delar i övrigt livet och mathållningen med den familjen. Något de är mycket glada för och verkligen ser som en förmån.
– Det är fantastiskt att få bo så här mitt bland människorna i en liten by och vara en del av församlingen. Det är en sådan välsignelse, säger de.
Deras uppdrag är tvådelat; dels att vara ledare för detta läsårs Testa missions-team i Tanzania, (förra året var de två av deltagarna i premiärteamet i Tanzania) och dels att delta i ett omstartsarbete i en liten pingstförsamling på orten.
– När vi kom var det bara tre medlemmar efter en splittring av den gamla församlingen och härom söndagen var vi 53 personer på gudstjänsten, säger de och låter glada på rösten.
– Det är fantastiskt att få vara med och se hur kyrkan växer och arbetet går framåt och hur trofasta och uthålliga i bönen våra tanzaniska vänner är, trots att de mött mycket motgångar.
Tjejerna deltar praktiskt i arbetet med att bygga ny kyrkolokal, de predikar, leder möten och bönemöten och en hel massa andra saker.
När jag undrar hur det fungerar att vara två unga svenska kvinnor med ett sådant uppdrag i en miljö, där kvinnligt ledarskap inte är vanligt, svarar de:
– Det går bra. Vi har fått ett gott förtroende och varit med och visat att det går. Okej, vi är unga, vi är tjejer, vi är blonda, men vi är frälsta och vi predikar inte vår kultur utan evangeliet.
De säger också att det finns en positiv grundsyn till Sverige, eftersom församlingen ingår i ett pingstsamfund grundat av svenska pingstmissionärer.
För att smälta in i miljön bär de båda kläder sydda i traditionella tanzaniska tyger. De blir lite entusiastiska när de berättar om hur de hittat en sömmerska som syr upp kläderna åt dem.
Medan vi pratar med hjälp av Messenger ser jag hur några av byns barn kommer fram till dem och är intresserade av vad som försiggår. Swahilin har börjat funka och de känner båda att vardagskommunikationen går bra nu.
Julia Uddgren från Borås berättar att det var hennes intresse för nya kulturer, bistånd och utvecklingsarbete som ledde henne till Testa Mission förra läsåret.
– Jag formades väldigt mycket under det året, säger hon. Inte minst vad gäller min kärlek till församlingen.
Julia Karlsson berättar om hur en bibelskola på Götabro ledde till en stor förändring i hennes liv och att hon då vigde sitt liv till Gud och upplevde att mission blev något hennes hjärta bultade för. Något som i sin tur ledde henne vidare till Testa Missionsåret, som hon också beskriver som ett växande.
– Det innebar stora utmaningar, inte minst för att vi ingick i det första teamet som jobbade i Tanzania. Men det gav mer och mer längtan efter att tjäna Gud.
Redan under förra läsåret fick Julia och Julia frågan om de kunde tänka sig att bli ledare för nästa team i landet. Och de svarade ja. De kände inte alls varandra innan de började på Testa Mission, men nu delar de allt och kommer bra överens.
Planen just nu är att stanna i Tanzania till slutet av maj. Deras respektive hemförsamlingar och Testa Mission står bakom dem.
.– Oavsett vad jag kommer att  göra framöver så vet jag att jag är kallad att tjäna honom, säger Julia Karlsson.
– Missionen ligger väldigt nära mig och det här uppdraget känns inte som något tillfälligt, säger Julia Uddgren. Vi får se vad Gud  leder.
De är medvetna om att de inte precis uppfyller stereotypen av hur en missionär eller en missionsintresserad person antas vara. Om inte annat på grund av att de är så unga.
– Vi tror att församlingarna behöver undervisa mer om att vara missionell. Alla är vi kallade till att ta missionsbefallningen på allvar.
Deras råd till unga människor med missionsintresse är att ge Gud chansen att tända gnistan.
– Jag vill uppmana till att våga testa mission även om man kanske inte har utbildning eller tillräckligt med kunskap eller känner sig redo. Det Gud ser till är ett villigt hjärta och Han kan använda oss för sitt rikes skull. Jesus utrustar oss längs vägen och ser till att Hans rike blir utbrett här på jorden. Det Han behöver är våra villiga hjärtan, säger Julia
Karlsson.

FAKTA/ TESTA MISSION

  • Testa Mission erbjuder en missionskurs på ett läsår som genomförs i samverkan med Kaggeholms Folkhögskola.
  • Efter en två veckors introduktionskurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av de aktuella länderna. Detta läsår Bolivia, Peru, Kenya och Tanzania.
  • Undervisningen i Testa Mission är gratis, men en egeninsats på 22 500 kronor krävs för att täcka övriga kostnader i samband med kursen. Exempelvis resa, försäkring, mat och logi under introduktions- och avslutningskurserna.
  • Kursen är CSN-berättigad.
  • För mer information se www.testamission.se