Jonny och Lena lär sig rädda äktenskap

På Kaggeholms familjekurs får de både kunskap och redskap

Numera finns det en själavårdskurs på Kaggeholm som sätter äktenskaps- och familjefrågor i fokus. – Vi märkte att det blev alldeles för lite tid för detta stora ämne i det kursupplägg vi har i den allmänna själavårdsutbildningen, förklarar kursledaren Britt Sandberg. I denna specialkurs ingår två kursveckor förlagda till Kaggeholms folkhögskola, en på våren och en på hösten och ämnena inriktar sig både på förebyggande själavård och vägledning för att hjälpa människor i kris och sorg när relationer har gått sönder.

Årets kull är just på väg att avsluta sin utbildning med höstveckan i september och bland dem finns det äkta paret Johnny och Lena Trossö, bosatta strax utanför Linghem i Östergötland.
Johnny har pastorsbakgrund men arbetar nu i ett profant arbete och Lena arbetar som undersköterska på Universitetssjukhuset i Linköping.
Johnny Trossö berättar att han redan i sin uppgift som församlingspastor märkte hur själavårdsspåret blev en allt tydligare kallelse i tjänsten – en passion som han uttrycker det – och att han därmed också upptäckte de stora behoven som finns, inte minst i äktenskaps- och familjerelationer.
– Vem som helst kan ju konstatera att till exempel skilsmässorna ökat enorm också bland kristna och i församlingarna. Och det visar ju att problem förekommer och hinner bli alltför stora innan vi vågar öppna oss för någon annan.
Den insikten delade han med sin fru Lena och tillsammans började de söka efter möjligheter att lära sig mer, få mer inspiration och vägledning för att möta behoven. De kom i kontakt med organisationen ”Gifta för livet” och har redan före denna kurs hunnit skaffat sig både erfarenhet som själavårdare själva och som inspiratörer för andra med samma kallelse.

Entusiastiska
När familjens egna barn nu vuxit upp såg Johnny och Lena en ny möjlighet att satsa än mer på själavårdsarbetet.
– Vi började söka efter någon form av utbildning som kunde passa oss. Vi hamnade på Kaggeholms hemsida och där fanns information om den nya själavårdskursen med inriktning på familj och äktenskap.
– Det var precis det som vi sökte, säger Johnny.
Tillsammans med ett tiotal andra kursdeltagare har de under ett par intensiva veckor tagit emot undervisning och delat med sig av egna frågor och svar. Johnny och Lena är entusiastiska över vad kursen har gett dem.
– Även om man redan har mött mycket och lärt sig av erfarenheten är det extra givande att få det strukturerat och insatt i sammanhang, säger Johnny. Det behövs både redskap och kunskap i det här arbetet.
Inte minst viktigt är det att se sin egen roll, lära sig att själv ta emot och hantera alla de känslor och den smärta som väller fram i själavårdssamtal, på ett moget och konstruktivt sätt.
Johnny och Lena Trossö ser det som extra värdefullt att kunna delta i kursen som äkta par och rekommenderar det för andra.
– Som deltagare kommer det upp mycket inom en själv som man måste bearbeta och då känns det extra bra att kunna gå igenom det tillsammans, menar de.
Det betyder förstås inte att det är meningslöst att gå kursen, även om man inte har möjlighet att göra det tillsammans med sin make/maka. Den har givetvis också mycket att ge för den som inte själv lever i en parrelation, men ändå har en passion för det här området.
– Vi har alla något att bidra med, och det har under våra veckor varit värdefullt att ta del av andras erfarenheter.
Johnny, som ofta hänvisar till sin pastorserfarenhet skulle också gärna rekommendera pastorspar att ta chansen och gå den här utbildningen.
– Den pastor som vågar gå in på det här spåret märker snart att det kommer att tillföra en hel ny dimension både i förkunnelsen och i tjänsten där närheten till människor får betyda mycket.
– Och den som vill gå utanför den trygga församlingskretsen och möta människor utanför lär sig snart att här finns det stora problem, misär och trasighet som kräver både de redskap och den kunskap som en utbildning av det här slaget kan ge, säger Johnny.

Ytterst värdefullt
Paret Trossö står alltså redan i en tjänst som inspiratörer och resurs för andra som vill närma sig själavårdande uppgifter och den tjänsten har de för avsikt att låta växa och utvecklas.
Men det betyder ingalunda att det bara är människor som vill arbeta med själavård mer eller mindre professionellt som har glädje av utbildningen.
– Tvärtom. Den är ytterst värdefull och viktig för den som känner sig ha en uppgift i det lilla sa