Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Jesusmanifestation i Stockholm

”Sveriges opinionsbildare måste få se att vi är många som tror på Jesus och är förankrade i Bibeln som Guds Ord.” Det skriver föreståndaren för Pingst, Sten-Gunnar Hedin, tillsammans med pastor Stanley Sjöberg i ett brev ställt till landets alla pingstförsamlingar inför den Jesusmanifestation, som ska hållas i Stockholm den 3 maj.

Jesusmanifestationen inleds med parallella appellmöten klockan 12.00 på Medborgar­platsen, Stortorget, Mynttorget, Östermalms torg, Norrmalmstorg, Hötorget och Sergelarkaden och avslutas i Kungsträdgården omkring klockan 15.00 med en stor, gemensam gudstjänst, som Storkyrkans före detta domprost Hakon Långstrom kommer att leda.
Förhoppningen är att minst 25?000 personer ska delta.

Många har sagt ja
Inbjudan om deltagande har gått ut till samtliga svenska kyrkofamiljer och invandrarkyrkor. Så gott som alla kristna samfundsledare har redan sagt ja till att stödja manifestationen, som syftar till att ”ge ett kraftfullt positivt vittnesbörd, utan negativa angrepp på det som vi i andra sammanhang protesterar mot”, som det står i brevet till landets alla pingstförsamlingar.