Jesus lyfts fram i valet

– Vi vill visa att vi står mitt i valrörelsen och lyfter fram Jesus som viktig för välfärden. Det säger pastor Niklas Piensoho, idébärare bakom kampanjen ”Ditt viktigaste val” som hålls i höst.

Pingst ansluter sig till det svenska valet genom kampanjen ”Ditt viktigaste val.” Initiativtagare är Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, som kommer att ha en valstuga utanför kyrkan öppen mellan klockan 8.00 och 19.00 under de sista dagarna av valet.
Ä Alla som passerar förbi kommer att erbjudas en kopp kaffe, traktat och en stunds samtal, något som är helt naturligt vart fjärde år då det är val, säger Niklas Piensoho, föreståndare i församlingen och den som fick idén till kampanjen.
Det Jesus står för är i högsta grad viktigt för människors välfärd och därför har församlingen en given plats i valrörelsen, menar Piensoho:
Ä Det finns de som säger att tron är en privatsak, då är mitt svar att tron är personlig men offentlig, eftersom den påverkar så mycket. Tro hör ihop med livet och politiken.
Han betonar att det församlingen lyfter genom sin kampanj inte handlar om parti- eller sakpolitik, men något som på ett oväntat och konkret sätt förändrar vardagen inom viktiga valområden som ekonomi, religion, vård och omsorg.
Ä Vi vill erbjuda vård för själen, omsorg på riktigt, gemenskap på djupet, kunskap för livet och arbete med mening.
Det är ett välfärdspaket värt sitt namn, konstaterar Niklas Piensoho.
Under Rådslaget i maj hölls ett visions- och förankringsmöte för ”Ditt viktigaste val” och förhoppningen är en bred uppslutning för kampanjen, såväl från pingstförsamlingarna som från kristenheten i stort.
Ä Målsättningen är att minst 300 församlingar från olika samfund ska ansluta sig till satsningen, säger Piensoho.
Kampanjens synlighet i det allmänna valbruset ska öka genom olika mediesatsningar och valarbetare ska tränas för uppdraget att presentera vad livet med Jesus handlar om.
Ä Vi vill mobilisera de kristna, inge dem mod och att se till att de är inställda på rätt våglängd för att nå fram till människor, säger Piensoho.
Genom kampanjen vill man öppna för samtal om kristen tro, skapa nyfikenhet och vägleda människor in i församlingsgemenskap.
Ä Vår målsättning är att antalet medlemmar i Filadelfiaförsamlingens Alpha-kurser ska fördubblas från 48 till 100 som ett resultat av detta arbete, säger Niklas Piensoho.
Fotnot: Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen har också anslutit sig till kampanjen.