Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Jesus lockade fler deltagare än Tre kronor

Den stora allkristna böne- och lovsångsgudstjänsten i Kungsträdgården som blev kulmen på Jesusmanifestationen den 3 maj samlade omkring 12 000 deltagare. –?Fler än vad ”Tre Kronor” brukar ha när de tagit medalj, berättade poliskommissarie Peter Ågren. Mötesdeltagarna fick bland annat lyssna till en brevhälsning från drottning Silvia och delta i bön för Sverige och svenskarna på en rad olika språk.

Gudstjänsten i Kungsträdgården var den stora samlingen under Jesusmanifestationen i Stockholm den 3 maj. Tidigare på dagen hölls torgmöten på olika centrala platser i Stockholm.
Den allkristna gudstjänsten i Kungsträdgården leddes av prästen Hakon Långström och som körledare fungerade Maria Nordenback. ?Efter uppläsning av brevhälsningen från drottningen var det dags för korta appeller på de teman som gällt för de olika torgmötena tidigare på dagen.

Skapelsens Herre
Lennart Möller talade om Jesus som skapelsens Herre och Sven Bengtsson om Jesus som livets Herre. Suleiman Wannes ämne var Jesus som historiens herre, Jan van Dinther talade om Jesus som frälsaren och Berit Simonsson om att Jesus är barnens trygghet. Linda Berglings ämne var Jesus är läkaren och Niklas Piensoho talade om Jesus som enhetens herre.
Ulf Ekman fick avsluta på temat Jesus är Guds son.

Förbön på olika språk
En lång rad förebedjare, som bad på många olika språk, bad sedan interfolierat av körens omkväde ”Herre hör min bön” framme vid scenens stenaltare.
Efter gemensam syndabekännelse följde läsning av den nicenska trosbekännelsen.
I gudstjänstens avslutning, efter en slutappell från den indonesiske kyrkoledaren Hanny Mandy och den aronitiska välsignelsen följde sången ”O, store Gud”.

Fylld till bristningsgränsen
Direkt efter denna gudstjänst följde ett mer ungdomsinriktat program från Kungsträdgårdens scen, där sångaren Samuel Ljungbladh medverkade. På kvällen var Citykyrkan fylld till bristningsgränsen, där Hanny Mandy och Ulf Ekman talade.
Stor uppmärksamhet under dagen väckte också det chartrade dubbla X2000-tåget från Östergötland.
Det rullade in på Karlbergs station tidigt på morgonen och de 500 resenärerna deltog då inledningsvis i en bönegudstjänst i Filadelfiakyrkan, som föregick dagens många olika aktiviteter på stan.