Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Jesu bön om enhet är visionen

Visionen för arbetet inför och med den stora pingstkonferensen, som hålls i Oslo i september nästa år är Jesu enhetsbön i Johannesevangeliets 17 kapitel.

Det är visserligen den norska pingströrelsen som står som värd, men talare bjuds in också från andra länder och andra kyrkliga sammanhang. Från Sverige kommer exempelvis Ulf Ekman från Livets ord. Arbetet inför konferensen, som kommer att utgöra en slags kulmen på 100-års jubileet, är gediget och bygger på fyra hörnstenar; bön, landsomfattande aktiviteter, konferensen i sig och dokumentation av olika slag.
Bönefrukostar, både nationella och regionala, har hållits och kommer att hållas. Dessutom utlyser man 40 dagars bön och fasta för Norge och Europa och man samarbetar med flera olika internationella bönecentra. En speciell bönemanual för Norge och Europa kommer också att tas fram. Huvudböneämnet blir väckelse och förnyelse.
Runt om i Norge kommer även andra regionala samlingar att hållas, som på olika sätt blir en del av förberedelsearbetet. Då kommer seminarier om pingstens kraft i vår tid att anordnas, liksom konserter och andra evenemang som leder vidare till själva huvudkonferensen, som hålls i Spektrum i Oslo mellan den 18 och 23 september nästa år.
Oslo kommer att fyllas av gatuevangelisation under de dagarna och på programmet står rikligt med tid för bön och lovsång, liksom seminarier. Under lördagskvällen blir det stor konsert med Carola.
Under avslutningsdagen, söndagen 23 september, blir det stort nattvardsfirande och ett maratonmöte mellan 15 och 22, som inleds med musikalen Covenant och då mer än 10 talare kommer att få möjlighet att tala över olika ämnen. En av dem är Sten-Gunnar Hedin.
Under det närmaste året kommer också en jubileumsbok om norska pingstväckelsen att tas fram, liksom en jubileums-dvd. Tv-program av olika slag är på gång, liksom bilagor i olika tidningar, där pingstupplevelsen kommer att lyftas.
Flera cd-skivor ska också spelas in.
Allt detta kommer att finans till försäljning under konferensen och förtjänsten från detta tillsammans med bidrag från pingstförsamlingar, sponsormedel och registreringsavgifter räknar man med ska täcka de cirka 6 miljoner norska kronor som jubileet beräknas kosta.