Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Daniel Alm är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Daniel Alm är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Ja, vi älskar Jesus

DET ÄR SVÅRT ATT på riktigt ha distans till sig själv. Det är svårt att bedöma omvärlden och omgivningen utan att utgå från egna erfarenheter och uppfattningar. Vi är själva en viktig del av våra liv, det är ofrånkomligt, men så är det. Ändå finns det något som skaver i en tankebana som börjar och slutar inom en själv. Hur stabilt blir mitt liv om det är byggt på min egen tanke, känsla och förmåga? Jag tänker att det kan bli ganska skakigt, skiftande och rentav svagt. Tänk om den detox vi mest behöver är den ifrån det egna jaget? Kyrkan står där och påminner oss om att glömma oss själva. Den andefyllda församlingen vill prata mer om Jesus än sig själv. Jag tror att vi behöver den kinesiska kyrkans hjälp för att förstå lidande, den afrikanska kyrkan kan hjälpa oss att be och en amerikanska kristenheten kan hjälpa oss att värna men också hylla religionsfriheten.
Den kristna kärleken är en Jesuskärlek. Den viktigaste frågan i kyrkan är inte vem jag är utan vem han är. Vi har inte en teologi som säger att kyrkan bär tron. Kyrkan förmedlar tron. Istället är det så att tron bär oss som personer och den gemensamma tron på Jesus genom den helige Andes närvaro i och genom oss alla konstituerar en församling. Kyrkan frälser ingen. Jesus frälser alla som vill ta emot.
När Lena Mellin skrev att hon ville slänga ut religionen från Sveriges Television i en uppmärksammad artikel i Aftonbladet 24/2 2019, tänkte jag att vi blir ett alltmer fattigt land om vi tror att frånvaro av religion ska ge mer frihet. Ska vi ha ytterligare lite matlagningsprogram, spelreklam och ännu en deltävling i Melodifestivalen? Ska vi prata lite till om vårt nästa träningspass? Nu behöver ju inte allt det vara fel men usch vilket fattigt
själsligt landskap vi tydligen ska leva i.
Nej, vi behöver mer kultur och mer betoning av religionens positiva bidrag till samhällsutvecklingen. Vi behöver hjälp att rehabilitera oss från oss själva. Vi behöver hjälp att tillbe mitt i tillvaron. Vi mår inte väl när vi tillber tillvaron. Det behövs mer Jesus till folket.

VI TROR ATT JESUS ÄR ENDA VÄGEN till Gud och vi älskar honom. Han är kärlek personifierad, han är Gud på vår nivå, han är vår bäste vän och i all sin mildhet är han den allra mäktigaste. Han förenar evigheten och nuet, himmelen och jorden, gårdagen och framtiden. Allt är skapat genom honom, till honom och får i honom sin fullhet. Han är världens frälsare och verkliga hopp. Pingstförkunnelsen betonar att det är Anden som väcker denna kärlek till Jesus.
Ja, vi älskar Jesus. Men vi tror inte på kollektivanslutning och tvång. Vi är för religionsfrihet och anser att den inte bara ska tolereras utan också firas. Nu är sommaren här och med den kommer många konferenser och mötesplatser där vi kan uttrycka vår tro.
Jag hoppas att få möta dig på Nyhem, Lappis eller någon annan av de kristna sommarkonferenserna. Låt oss älska Jesus så det märks och samtidigt värna religionsfriheten.