Ja till planerna på ny gemensam pastorsutbildning

Pingst tog ett kliv närmare en ny ledar- och pastorsutbildning tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen då Rådslaget enhälligt beslutade att arbeta vidare för detta. En vecka senare sa också SAM:s och EFK:s årskonferenser ja till att fortsätta processen.

Betyder det att det är klappat och klart nu då?
Ä Nej, det är massa saker kvar att göra och lösa, konstaterar Ulrik Josefsson, rektor både på PTS och på Korteboskolan, som drivs av Alliansmissionen.
Han var Pingsts representant i arbetsgruppen som lagt grundförslaget, vilket presenterades i årets första nummer av Pingst.se.
Ä Nu har tre årskonferenser fattat inriktningsbeslut och bollen är därmed tillbaks i respektive samfunds styrelse, konstaterar han.
Än är det inte klart hur frågan ska drivas vidare. Förmodligen kommer en arbetsgrupp och/eller interimstyrelse att tillsättas, som får ta tag i alla detaljfrågor och försöka ta hänsyn till de förbehåll som tagits tillsammans med inriktningsbeslutet.
För Pingsts del handlade det om tre saker; att samfundens kostnader inte får bli högre än nu, att de ”omistliga dragen” i en pastors- och ledarutbildning inom Pingst, ska tillgodoses samt att utbildningen ska vara öppen för samarbete, samverkan eller samgående också med andra kyrkosamfund i Sverige och internationellt.
Om inriktningen eller innehållet skulle förändras eller om styrelsen bedömer att planerna inte går att förverkliga måste ett extra Rådslag hållas.
Förslaget till den nya pastors- och ledarutbildningen har fått arbetsnamnet NyPa och handlar i korthet om en utbildning med stort mått av praktisk inriktning, där lärandet hela tiden är kopplat till arbetet i en lokal församling och där eleverna studerar vid regionala lärcentrum, som kopplas samman med modern teknik.