Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Irénes tips för en lyckad barnverksamhet

Ha en långsiktig plan och strategi. Hur vill du att församlingens barnverksamhet ska se ut om fem år?
Om tio år? Sätt upp rimliga delmål längs vägen.
Gör en omvärldsanalys. Vilket språk talas på den här platsen? Är det fotboll och hockey som är grejen eller den lokala motorklubben? För att nå ut måste du kunna tala rätt språk och skapa mötesplatser på rätt arenor. (Irene tog till
exempel MC-körkort vilket passade perfekt för att nå fram till bygdens MCfolk.)
Bygg förtroende och skapa ett strategiskt nätverk ute i samhället. Bra kontakter kan till exempel vara rektorn,
Idrottsföreningens ordförande och kommunchefen. (Knalla upp till kommunkontoret med en påse bullar, inte för att vara smilig utan för att skapa relationer på ett äkta sätt.)
Fråga vad kyrkan kan hjälpa till med? Vilka frågor jobbar kommunen med just nu? Är det några särskilda teman som är på gång inom skola och förskola den här terminen? Kom ihåg att kyrkan har en unik kompetens genom den kristna värdegrunden.
Var tydlig med när du kommer att prata Jesus och när du inte gör det. Exempelvis är det skillnad på om skolan kommer till kyrkan för att lyssna på en teaterföreställning som handlar om mobbning och alla människors lika värde
Ä eller om de kommer till kyrkan för att ha en påsksamling som handlar om Jesus. Tydlighet minskar risken för konflikter.
Var ödmjuk och var dig själv. Ibland får du krusa, ibland får du lägga dig, sånt är livet. Men glöm aldrig bort att älska människorna, det är det viktigaste!