Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Introduktion för nyanställda

I september anordnades introduktionsdagar för nyanställda i pingstförsamlingar och pingstorganisationern i Pingsthuset.
På programmet stod förutom information om de olika pingstorganisationerna, pingsthistoria och olika avtal också samlingar omkring konflikthantering, att leda frivilliga och om yrkesidentitet och yrkesstolthet.
Under dagarna, som arrangerades av Pingst i samarbete med Bilda, gavs också gott om tid för fika, gemenskap, samtal och förbön.