Intensiv sommar väntar för TV Inter

Lagom till sommaren ökar TV Inter arbetstempot och inleder med tv-sändningarna av årets Nyhemsvecka och fortsätter sedan med inspelningar av Pingsts seminarier under Almedalsveckan.

Under Nyhemsveckan får TV Inter bland annat hjälp av elever från Kaggeholms folkhögskolas tv-utbildning.
Ä Vi är jätteglada för att kunna samarbeta kring detta, säger Roger Svanell.
Nyhemssändningarna går att följa direkt både via www. nyhemsveckan.se och www. tvinterplay.se.
Alla programmen kommer också att kunna ses i redigerat skick på www.tvinterplay.se .
Ä Vårt mål är alltid att det material som läggs upp på vår playkanal ska vara en hjälp för enskilda och församlingar
i uppdraget att presentera kristen tro för dagens svenskar, säger Roger Svanell och påminner om möjligheten att
dela med sig av program från TV Inter bland annat genom Facebook.
I år ansvarar Pingstkyrkan i Västerås, Smyrna i Göteborg, pingstförsamlingen i Forshaga och Hill Song i Stockholm för var sin kvällsgudstjänst under veckan. Före dessa och alla andra kvällsgudstjänster kommer TV Inter att sända ett
halvtimmeslångt studioprogram, där målgruppen framför allt är dem som ännu inte funnit en egen tro. Programmen
kommer bland annat att innehålla intervjuer med talare och reportage som på olika sätt är kopplade till det som händer
på Nyhem.
Under första veckan i juli kommer ett par TV Intermedarbetare att finnas på plats i Visby och spela in de fem seminarier som Pingst arrangerar under politikerveckan där. Seminarierna kommer att handla om vitt skilda ämnen,
som sociala medier, situationen i DR Kongo, socialt engagemang, väckelse som samhällsförändringskraft och behovet av pappor. Inspelningarna läggs ut på www.tvinterplay.se