Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Integration i fokus

Den 2 april inbjuder Pingst till en nätverksdag för församlingar som arbetar med integration. Samlingen har titeln ”Vi Ä det nya Sverige” och hålls i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Under dagen kommer samlingar att hållas under rubrikerna Främling för alltid? Om rasism, människosyn och delaktighet, Integration Ä assimilation Ä inkludering och hur församlingen fungerar kring de här frågorna.
Medverkar gör Andreas Wessman, föreståndare Europaporten, Malmö, Manuel Henriquez, Solna Pingstförsamling, Birgitta Hägg och Ulrica Tackerudh från New Connexion, Hans-Erik Bylund, föreståndare Botkyrka Pingst, samt Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig Pingst Församling.
Föranmälan till ingrid.svanell@pingst.se krävs för deltagande.