Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Integration ämne för seminariedag i Norsborgskyrkan

Idéer, kunskap och inspiration till arbetet bland de nya svenskarna. Det ska förhoppningsvis det integrationsseminarium som Botkyrka Pingstförsamling inbjuder till tillsammans med Pingst – fria församlingar i samverkan leda till.

Seminariet hålls den 30 september i Norsborgskyrkan T-way i Norra Botkyrka söder om Stockholm.
Under seminariedagen kommer deltagarna inte bara att få lyssna, utan också ges möjlighet att ställa frågor och samtala med varandra och med församlingsledare som kan visa på goda exempel på integration.
”Vår avsikt är att denna dag ska få bli startskottet för en process som ger oss konkret hjälp för församlingarbetet i vår egen församling”, står det bland annat i inbjudningsbrevet, som gått ut till alla pingstförsamlingar och som undertecknats av Beryl Orrbeck Lindeman och Sten-Gunnar Hedin.

Riskerar missa mångfald
I brevet skriver de också att det på många orter växer fram nya kristna församlingar, som inte sällan bildas av pingstvänner från andra delar av vår värld, men som ändå står helt utan kontakt med den svensktalande pingstförsamlingen på orten. Därmed riskerar både den etablerade svenskspråkiga församlingen liksom den nybildade invandrarförsamlingen att förlora den rikedom som ligger i mångfalden.
– Alla som jobbar med de här frågorna är välkomna till seminariet, säger Sten-Gunnar Hedin. I synnerhet församlingsledare.
– Vi önskar ett samtal, som kan leda till att vi kan hjälpa varandra att bli en församling och se vårt gemensamma uppdrag, säger Sten-Gunnar Hedin.
Integrationspolitik är just nu i hösta grad aktuellt, inte minst med tanke på den rapport i ämnet som lades fram av regeringens utredare Kamal i slutet av sommaren. Integrationens svarta bok kallades den rapporten.

En svart bok
– Vi kanske också har en svart bok, säger Sten-Gunnar Hedin och konstaterar att vi ofta bildat invandrargrupper i församlingarna och ställt lokaler till deras förfogande, men sedan låtit dem sköta sig själva och leva sitt eget liv.
Enkelt och smidigt på många sätt, men något som inte öppnar för möjligheter att berikas av varandra.Förhoppningen är att deltagarna ska kunna resa hem med konkreta idéer och tips i bagaget.
Seminariedeltagarna får också möjlighet att på ort och ställe möta en alldeles nybildad församling, dotter till Botkyrka församling. En 30 år gammal vision som landat i ett kantstött område.

Fotnot: Anmälan till seminariet är nödvändig och kan göras till info@pingst.se eller till
08 – 619 25 00.